twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Donateur worden

Deze gegevens worden gebruikt om voor jou interessante informatie te selecteren en te versturen, bijvoorbeeld informatie over diensten, cursussen, activiteiten, bijeenkomsten of fondsenwerving van NCFS of voor het uitwisselen van informatie in verband met eventuele werkzaamheden als vrijwilliger. Zie voor meer informatie het Privacybeleid. Door deze gegevens in te vullen geef je uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens voor de hiervoor genoemde doelen te gebruiken.

De vragen over de informatiemap en ouder/kind gegevens zijn alleen bestemd voor patiënten en ouders.

Bijdrage

Ik machtig hierbij de NCFS om het volgende bedrag af te schrijven (minimaal € 25 per jaar)

,
De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting verwerkt uw gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar Privacybeleid. Indien u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen of uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen via info@ncfs.nl. Dit mail adres kunt u ook gebruiken om andere aan u toekomende rechten uit te oefenen.

* is een verplicht veld

Beveiligingsvraag