Geef na het leven

geef_na_het_leven_150x800.1.jpg

Met uw nalatenschap
 

Erfenis

Uw erfenis, een moeilijk onderwerp. Want hierover nadenken, is nadenken over de dood. Maar ook over leven, want juist met uw nalatenschap kunt u iets doen voor het leven van anderen. Wanneer u de NCFS opneemt in uw testament zorgt u dat wij ons kunnen blijven inzetten voor een langer en beter leven voor mensen met CF.

Er zijn veel instellingen zoals de NCFS, die een deel van hun inkomsten danken aan erfenissen. Er zijn grofweg twee manieren waarop u iets na kunt laten aan de NCFS. U kunt in uw testament een legaat opnemen of u kunt de NCFS erfgenaam maken voor een deel (of zelfs het geheel) van uw nalatenschap.
 

Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament waarin u aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed, bijvoorbeeld een waardevol schilderij of zelfs een huis, nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. U kunt de NCFS begunstigen door een legaat aan de NCFS in uw testament op te laten nemen. Nadat de legaten zijn uitgekeerd komt al het overige toe aan de erfgenamen.
 

Een schenking in de vorm van een legaat via uw testament is eenvoudig

Om het u makkelijk te maken heeft de NCFS samen met DoeHetZelfNotaris een testamentaire akte opgesteld die u online in kunt vullen met uw persoonlijke gegevens. Deze akte kunt u gebruiken als aanvulling op uw testament of op de wettelijke regels. De akte stuurt u vervolgens online naar een van de aangesloten notarissen. Die notaris belt u voor het zetten van uw handtekening. U hoeft zo maar één maal naar een notaris toe. Die notaris rekent een tarief van slechts 125 euro incl. btw en registratie in het Centraal Testament Register. Vanaf een legaat-bedrag van 1.000 euro neemt de NCFS desgewenst de kosten (125 euro) voor haar rekening. Daarvoor mailt u kopieën van de akte en de factuur van de DoeHetZelfNotaris aan de NCFS t.a.v. Johanna Vermulen, (j.vermeulen@ncfs.nl) o.v.v. uw bankrekeningnummer.

Wilt u toch liever naar een eigen notaris? Vraag van te voren wat de totale kosten van de akte zijn. Dat voorkomt verrassingen. 


Benoemen tot erfgenaam

U kunt er ook voor kiezen om de NCFS te benoemen tot (mede)erfgenaam. Dan bepaalt u dat de NCFS uw nalatenschap (of een deel daarvan) mag erven. Nadat eventuele legaten zijn uitgekeerd en eventuele schulden zijn afgewikkeld en van de erfenis zijn afgetrokken, ontvangen de erfgenamen en ook de NCFS, hun erfdeel.

Legaat en/of erfgenaam 

U kunt uw erfenis ook verdelen onder uw familie en een legaat schenken aan één of meerdere goede doelen. Het kan voor de familie zelfs gunstig zijn een goed doel als enige erfgenaam te benoemen. Familieleden kunnen dan een legaat 'vrij van recht' krijgen. Vrij van recht wil zeggen dat de successierechten van de familieleden voor rekening komen van dat goede doel. Omdat het de NCFS geen successierecht hoeft te betalen, wordt er zo min mogelijk afgedragen aan de belasting. Zo is het mogelijk om een goed doel te begunstigen zonder dat dit ten koste gaat van de familie. Uw notaris kan hier meer over vertellen.

Samengevat: u kunt uw erfenis verdelen onder uw familie en een legaat toekennen aan de NCFS. U kunt de NCFS ook als erfgenaam benoemen, de NCFS komt dan voor (een deel van) de erfenis in aanmerking.

Doe de testamenttest

Door veranderingen in de wet of in uw situatie is het verstandig om regelmatig te controleren of uw erfenis en testament goed geregeld is. Met de testamenttest ziet u direct of uw erfenis goed geregeld is.

Meer informatie

Als het gaat om uw testament, gaat het om uw nabestaanden en bezittingen. Beiden liggen u na aan het hart. Natuurlijk beslist u weloverwogen wat u met uw erfenis gaat doen. Wij willen u graag helpen met deze belangrijke beslissing. Vraag de brochure Nalaten aan (stuur hiervoor een mail naar info@ncfs.nl) of neem contact op met Johanna Vermeulen van de NCFS van de NCFS.