twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Meer geven voor hetzelfde geld

PC_Belastingdienst_255x240.jpg

Periodiek schenken, wat is dat nou eigenlijk?
Veel mensen weten dat het iets met belastingaftrek te maken heeft, maar hoe werkt het precies?
Met periodiek schenken haal je het maximale uit je donatie, je geeft dus meer voor hetzelfde geld. 

Met een overeenkomst voor een periodieke schenking steun
je de NCFS minimaal vijf jaar voor een vast bedrag per jaar. Hiermee verzeker je ons voor langere periode van financiële steun, waardoor wij onze activiteiten in de toekomst kunnen blijven voortzetten.
Bovendien kun je het totaalbedrag van jouw donatie(s) via de overeenkomst per jaar volledig aftrekken van de belasting. Hierdoor kun je meer aan de NCFS schenken, terwijl het jou hetzelfde kost. Aan de overeenkomst zijn zowel voor jou als de NCFS geen kosten verbonden. Dat zijn veel voordelen.

George en Lucienne vierden in 2017 hun 25-jarig huwelijksfeest. De giften voor dit jubileum doneerden zij door middel van een periodieke schenking aan de NCFS.  

'Het bedrag dat je wilt schenken wordt uitgesmeerd over vijf jaar. Het fiscale voordeel is dat je vijf jaar lang de donatie volledig kunt aftrekken van de belasting. Je geeft dus je eigen donatie en de fiscus legt er zo'n beetje hetzelfde bedrag nog eens bij!'


Maandelijks versus periodiek schenken

Omdat jouw periodieke schenking volledig aftrekbaar is van de belasting, betaal je achteraf alleen het netto bedrag. Stel dat je de NCFS met een maandelijkse bijdrage van €17,50 steunt, dan betaal je op jaarbasis €210. Je kunt deze bijdrage omzetten naar een periodieke schenking, waardoor het bedrag dat je schenkt verhoogd wordt zonder dat dit je meer geld kost.

Hieronder kun je twee rekenvoorbeelden vinden: 

  • Als je in belastingschijf 2 valt (je betaalt 42% belasting) dan kun je de NCFS €345 schenken terwijl jouw schenking je netto €200 kost. 
  • Als je in belastingschijf 4 valt (je betaalt 52% belasting) dan kun je de NCFS zelfs €417 schenken terwijl deze schenking je netto €200 kost.

Wanneer je een berekening voor jouw persoonlijke situatie wilt maken, kijk dan op deze site

Ik wil periodiek schenken

Om een periodieke schenking te doen en hier belastingvoordeel uit te halen dient de schenking vastgelegd te worden voor een periode van minimaal vijf jaar. Wil je meer informatie? Jacinta Nouwens is bereid om je vragen te beantwoorden. 

Wil je de NCFS steunen via een periodieke schenking? Je kunt dit formulier gebruiken.
De NCFS neemt alles uit handen om de schenking, zonder tussenkomst van een notaris, fiscaal goed te regelen.  

Artikel in CFcenTRaal

In CFcenTRaal nr. 3, 2018 stond een artikel over dit onderwerp: 'Periodiek schenken. De NCFS maakt 't gemakkelijker, én leuker'. George en Lucienne hebben hun medewerking aan dit artikel verleend.