Geef meer voor hetzelfde geld

geld_100x768.jpg

Met een onderhandse overeenkomst steunt u ons minimaal 5 jaar voor een vast bedrag per jaar. Hiermee verzekert u ons voor langere periode van inkomsten waardoor wij vooruit kunnen kijken in het bereiken van ons doel. Bovendien kunt u het totaalbedrag van uw donatie(s) via de overeenkomst per jaar volledig aftrekken van de belasting. Hierdoor kunt u zeer voordelig aan ons schenken of juist een veel hoger bedrag schenken terwijl u netto hetzelfde doneert als u met jaarlijkse giften zou doen zonder overeenkomst. Aan een onderhandse overeenkomst zijn zowel voor u als de NCFS geen kosten verbonden. Dat zijn veel voordelen. 

Hoe kan dat?

Omdat uw schenking volledig aftrekbaar is van de belasting, betaalt u achteraf alleen het netto bedrag. Stel dat u de NCFS met een maandelijkse bijdrage van 17,50 euro steunt, dan betaalt u op jaarbasis 210 euro. U kunt deze bijdrage ook omzetten naar een periodieke schenking waardoor het bedrag dat u bijdraagt aan de NCFS verhoogd wordt, zonder dat dit u meer geld kost.

Voorbeelden

Als u in belastingschijf 2 valt (u betaalt 42% belasting) dan kunt de NCFS 345 euro schenken terwijl uw schenking u netto 200 euro kost. 
Als u in belastingschijf 4 valt (u betaalt 52% belasting) dan kunt de NCFS zelfs 417 euro schenken terwijl deze schenking u netto 200 euro kost.

Persoonlijke berekening

Wanneer u een berekening voor uw persoonlijke situatie wilt maken, kijk dan op deze site

Looptijd

Om een periodieke schenking te doen en hier belastingvoordeel uit te halen dient de schenking vastgelegd te worden voor een periode van minimaal 5 jaar.

Wat betekent uw schenking voor de NCFS?

Door periodieke schenkingen is de NCFS voor langere tijd verzekerd van financiële steun en kan hierdoor haar activiteiten ook in de toekomst blijven voortzetten. Lees meer over de activiteiten van de NCFS.

Waar kan ik dit invullen?

Wilt u de NCFS steunen via een periodieke schenking? U kunt dit formulier gebruiken.
De NCFS kan, zonder tussenkomst van notaris, het geheel voor u in orde maken.

Als u meer informatie verlangt, is Jacinta Nouwens meer dan bereid om uw vragen te beantwoorden.