twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Bedrijfsdonatie


Weinig tijd maar wilt u ons wel helpen? Denk dan aan een bedrijfsdonatie.

bedrijfsdonatie_200x200.jpg

U kunt als bedrijf uw giften aftrekken van de vennootschapsbelasting. De fiscus vraagt daarvoor om een schriftelijk bewijs van de gift, zoals een rekeningafschrift. Sinds 2013 geldt dat maximaal 50% van de winst, met een maximum van 100.000 euro aftrekbaar is. De winst mag niet negatief worden door de aftrek.

Let op dat bij een B.V. die eigendom is van een directeur-grootaandeelhouder (DGA), de schenking niet persoonlijk wordt toegerekend aan de DGA, dit kan fiscale gevolgen hebben.

Voor meer informatie over bedrijfsdonaties, kijk op de website www.belastingdienst.nl

U maakt de gift over op IBAN NL41ABNA0472459856 t.n.v. Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting met vermelding van uw bedrijfsgegevens en de reden van uw gift.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johanna Vermeulen van de NCFS, (035) 647 92 57.