Geef na het leven

Met uw nalatenschap

Uw erfenis, een moeilijk onderwerp. Want hierover nadenken, is nadenken over de dood. Maar ook over leven, want juist met uw nalatenschap kunt u iets doen voor het leven van anderen. Wanneer u de NCFS opneemt in uw testament zorgt u dat wij ons kunnen blijven inzetten voor een langer en beter leven voor mensen met CF.

Er zijn veel instellingen zoals de NCFS, die een deel van hun inkomsten danken aan erfenissen. Er zijn grofweg twee manieren waarop u iets na kunt laten aan de NCFS. U kunt in uw testament een legaat opnemen of u kunt de NCFS erfgenaam maken voor een deel (of zelfs het geheel) van uw nalatenschap.
 

Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament waarin u aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed, bijvoorbeeld een waardevol schilderij of zelfs een huis, nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. U kunt de NCFS begunstigen door een legaat aan de NCFS in uw testament op te laten nemen. Nadat de legaten zijn uitgekeerd komt al het overige toe aan de erfgenamen.

Benoemen tot erfgenaam

U kunt er ook voor kiezen om de NCFS te benoemen tot (mede)erfgenaam. Dan bepaalt u dat de NCFS uw nalatenschap (of een deel daarvan) mag erven. Nadat eventuele legaten zijn uitgekeerd en eventuele schulden zijn afgewikkeld en van de erfenis zijn afgetrokken, ontvangen de erfgenamen en ook de NCFS, hun erfdeel.


Legaat en/of erfgenaam 

U kunt uw erfenis ook verdelen onder uw familie en een legaat schenken aan één of meerdere goede doelen. Het kan voor de familie zelfs gunstig zijn een goed doel als enige erfgenaam te benoemen. Familieleden kunnen dan een legaat 'vrij van recht' krijgen. Vrij van recht wil zeggen dat de successierechten van de familieleden voor rekening komen van dat goede doel. Omdat het de NCFS geen successierecht hoeft te betalen, wordt er zo min mogelijk afgedragen aan de belasting. Zo is het mogelijk om een goed doel te begunstigen zonder dat dit ten koste gaat van de familie. Uw notaris kan hier meer over vertellen.

Samengevat: u kunt uw erfenis verdelen onder uw familie en een legaat toekennen aan de NCFS. U kunt de NCFS ook als erfgenaam benoemen, de NCFS komt dan voor (een deel van) de erfenis in aanmerking.


Testament

Als u ervoor wilt zorgen dat u ook na uw leven een verschil maakt voor mensen met Cystic Fibrosis en de NCFS wil opnemen als erfgenaam of een legaat wil schenken is het belangrijk dat u dit vastlegt in een testament. In een testament kunt u één of meer personen of organisaties tot erfgenaam benoemen. U legt erin vast wie wat ontvangt. Dat kan een vast bedrag zijn, maar ook een percentage van uw vermogen, een kunstwerk of bijvoorbeeld een huis. Indien u de NCFS in uw testament wilt benoemen, kunt je de volgende gegevens gebruiken:

De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting is gevestigd aan:
Dr. A. Schweitzerweg 3a, 3744 MG, Baarn
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41188408.


Regel uw testament eenvoudig online

Denkt u erover om de NCFS op te nemen in uw testament? U kunt ons bijvoorbeeld benoemen als erfgenaam of een vast geldbedrag, legaat, aan ons nalaten.

De NCFS werkt samen met NuTestament. Daar regelt u eenvoudig online, voor een vast laag bedrag en in uw eigen tempo, een testament. Kijk op www.nutestament.nl en ontdek hoe gemakkelijk het werkt.

Doe de testamenttest

Door veranderingen in de wet of in uw situatie is het verstandig om regelmatig te controleren of uw erfenis en testament goed geregeld is. Met de testamenttest ziet u direct of uw erfenis goed geregeld is.

Heeft u vragen over nalaten aan de NCFS?

johanna-150x225.1.png

Als het gaat om uw testament, gaat het om uw nabestaanden en bezittingen. Beiden liggen u na aan het hart. Natuurlijk beslist u weloverwogen wat u met uw erfenis gaat doen. Wij willen u graag helpen met deze belangrijke beslissing. Vraag de brochure Nalaten aan (stuur hiervoor een mail naar info@ncfs.nl) of neem contact op met Johanna Vermeulen van de NCFS. Stuur een e-mail naar j.vermeulen@ncfs.nl of bel 035-64 79 257.

Klankbordbijeenkomst 13 oktober 2017

meeting-150.jpg

Steeds meer mensen vinden het een mooi idee dat (een deel van) hun nalatenschap ten goede komt aan het werk van de NCFS De laatste jaren hebben we zo verschillende testamentaire schenkingen ontvangen. De NCFS wil deze manier van schenken meer onder de aandacht brengen, maar wel op een goede manier. Op vrijdag 13 oktober organiseert de NCFS daarom een klankbordbijeenkomst om samen met betrokkenen te ontdekken waarom mensen zouden nalaten aan de NCFS en op welke manier de NCFS dit het beste onder woorden kan brengen.

We starten om 10 uur en om 12 uur is het programma ten einde. Wilt u meedenken en meepraten? Meld u dan aan door een mail te sturen aan Johanna Vermeulen (j.vermeulen@ncfs.nl). Graag ook uw telefoonnummer vermelden.