twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

CF-medicatie-app

medicatie_app.png


Met de CF-medicatie-app kunnen patiënten of ouders – eventueel samen met hun arts - alle medicijnen die ze vanwege Cystic Fibrosis gebruiken, invoeren met de tijden waarop ze moeten worden ingenomen. Ze kunnen daarvan herinneringen krijgen en aanvinken of de medicijnen daadwerkelijk zijn ingenomen. Over de medicatie is in de app specifieke informatie beschikbaar.

De app kan ook worden gekoppeld aan één of meer zorgverleners. Zij moeten zich dan eerst registreren via een beveiligde website. De zorgverlener kan vervolgens inloggen om de gegevens in te zien.

CF-medicatie-app

De CF-medicatie-app is een initiatief van dr. Hettie Janssens, kinderlongarts van CF-centrum Rotterdam (ErasmusMC/Sophia Kinderziekenhuis) en CF-patiënt Jeroen Noort. Voor informatie over de medicijnen in de app, is gebruikgemaakt van het ‘Spiekboekje’ van CF-centrum Den Haag. De app is ontwikkeld door het bedrijf everywhereIM met financiële steun van Novartis. De Andoidversie is financieel mogelijk gemaakt door Gilead. De NCFS heeft een concept van de app laten testen door een aantal patiënten en ouders.

Opmerkingen of vragen

Heeft u een opmerking of vraag over de CF-medicatie-app? Neem dan contact op met everywhereIM, 
info@everywhereim.com of 035-7370521. Neem voor medische vragen altijd contact op met uw arts.