twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

CF en coaching


Het coachingsprogramma van de NCFS is speciaal opgezet voor personen die bij de
NCFS zijn aangesloten.   

babyvoetje_in_hand_150x150.jpg


Coaching na de diagnose
Cystic Fibrosis

‘Coaching na de diagnose’ is speciaal
ontwikkeld voor ouders die behoefte
hebben aan een steuntje in de rug.
De NCFS biedt een aantal gesprekken
aan met een professionele coach die
handvatten geven om beter om te
kunnen gaan met deze ingrijpende
verandering in je leven.

puber_150x150.jpg


Coaching voor mensen met CF 
en hun gezinsleden

Het leven met CF kan complex zijn.
Iedereen gaat hier anders mee om. 
Dat kan tot spanningen en frustraties leiden.
De NCFS biedt mensen
met CF van alle leeftijden, hun partners,
ouders, broers en zussen ondersteuning
aan van een professionele coach.