Coaching

babyvoetje_in_hand_150x150.jpg


Coaching na de diagnose
Cystic Fibrosis

‘Coaching na de diagnose’ is speciaal
ontwikkeld voor ouders die behoefte
hebben aan een steuntje in de rug.
De NCFS biedt een aantal gesprekken
aan met een professionele coach die
handvatten geven om beter om te
kunnen gaan met deze ingrijpende
verandering in uw leven.

puber_150x150.jpg


Coaching voor jongeren
met CF en/of hun ouders

Jongeren en hun ouders gaan
anders om met Cystic Fibrosis. Kinderen
willen hun eigen weg gaan, ouders vinden
het lastig om los te laten. Dat kan tot
spanningen en frustraties leiden. De NCFS
biedt jongeren vanaf 12 tot en met 25 jaar
en/of hun ouders ondersteuning aan van
een professionele coach.