Coaching na de diagnose Cystic Fibrosis

babyvoetje_in_hand_150x150.1.jpg


Hoe verwerk ik dat mijn kind de diagnose CF heeft gekregen? Mijn partner gaat er heel anders mee om dan ik, hoe kunnen we samen sterk staan? Hoe kan ik mijn kind steunen? Wat vertel ik hierover aan mijn familie en vrienden, of de kinderopvang? Wat vertellen we aan zijn broertje of zusje?

‘Coaching na de diagnose’ is speciaal ontwikkeld voor ouders die behoefte hebben aan een steuntje in de rug. De NCFS biedt een aantal gesprekken aan met een professionele coach die handvatten geven om beter om te kunnen gaan met deze ingrijpende verandering in je leven.

Coaching

Je komt in aanmerking voor coaching als de diagnose CF bij je kind is gesteld. Je kunt je als ouder(s) aanmelden voor een eerste (kennismakings)gesprek. In totaal kun je vier afspraken maken verspreid over een jaar. Alle gesprekken zijn bij je thuis. Je kunt zelf beslissen wanneer je wilt starten, direct nadat de diagnose is gesteld, of enige tijd later.
Ouders kunnen naast de coaching deelnemen aan een groepsbijeenkomst, met andere ouders die gecoacht worden. De coach leidt deze bijeenkomsten.

Aanmelding

Wil jij je aanmelden voor coaching, of liever eerst nog meer informatie krijgen? Neem dan contact op met coach Yol Kuijer: 06-29374174 of info@ouderschapscoaching.nl

Kosten

Voor ouders zijn er geen kosten verbonden aan de coachingsgesprekken en de workshops. De NCFS draagt de kosten.

Coaches_300x225.1.jpg


Coaches Elfi de Jong, Yol Kuijer, Alberdine van de Hulsbeek en Ruth Bellinkx (vlnr)