Coaching na de diagnose Cystic Fibrosis

babyvoetje_in_hand_150x150.1.jpg


Hoe verwerk ik het dat mijn kind de diagnose CF heeft gekregen? Kunnen mijn partner en ik dit wel aan? Hoe kan ik mijn kind steunen? Wat vertel ik hierover aan mijn familie en vrienden, of de kinderopvang? 

‘Coaching na de diagnose’ is speciaal ontwikkeld voor ouders die behoefte hebben aan een steuntje in de rug. De NCFS biedt een aantal gesprekken aan met een professionele coach die handvatten geven om beter om te kunnen gaan met deze ingrijpende verandering in uw leven.

Coaching

U komt in aanmerking voor coaching als de diagnose CF gesteld is met de hielprik na 1 mei 2011. U kunt zich als ouder(s) aanmelden voor een eerste (kennismakings-)gesprek. In totaal kunt u vier afspraken maken verspreid over een jaar. Alle gesprekken zijn bij u thuis. U kunt zelf beslissen wanneer u wilt starten, direct nadat de diagnose is gesteld, of enige tijd later.

Ouders kunnen naast de coaching deelnemen aan een groepsbijeenkomst met andere ouders die gecoacht worden. De coach leidt deze bijeenkomsten.

Aanmelding

Wilt u zich aanmelden voor de coaching, of liever eerst nog meer informatie krijgen? Neem dan contact op met gezinscoach Yol Kuijer, 06 29 374 174 of info@ouderschapscoaching.nl.

Kosten

Voor ouders zijn aan de coachingsgesprekken en aan de workshops geen kosten verbonden. De NCFS draagt de kosten hiervan. 

coaches.png.png

Coaches Ruth Bellinkx, Alberdine van de Hulsbeek en Yol Kuijer