twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

CF en hygiëne


Pseudomonas aeruginosa (Pa) is een bacterie die aanwezig is in onze omgeving. Pa is bij mensen met Cystic Fibrosis de belangrijkste oorzaak van chronische longinfecties, met het risico op toename van longproblemen. Er is nog maar weinig bekend over de manier waarop en waar mensen met CF een infectie oplopen. De Medische Raad van Advies van de NCFS geeft de volgende adviezen over Cystic Fibrosis en hygiëne, met daarbij aandacht voor het vermijden van de op dit moment bekende risico’s op besmetting met Pa.

fles.jpg

Pseudomonas aeruginosa buitenshuis in water

Pa is vaak aanwezig in natuurlijke wateren, zoals meren en rivieren. Contact met water met Pa kan een gezondheidsrisico leveren:

 • via de huid en oren
 • via de longen door inademen van druppeltjes.

Advies

 • openbare (gechloreerde) zwembaden zijn geschikt om in te zwemmen voor mensen met CF.
 • Stromend water, zoals de zee, grote rivieren en stromende rivieren, levert geen gevaar op.
 • Zwemmen in stilstaand water en stilstaande rivieren (alleen als deze erg klein in omvang zijn), wordt afgeraden, zeker op warme dagen.
 • Whirlpools en hot tubs zijn geschikt, alleen als ze vaak worden schoongemaakt en gedesinfecteerd (met chloor).
 • Over sauna’s zijn geen gegevens gevonden, maar hiervoor lijkt dezelfde waarschuwing als voor whirlpools zinvol.

Pseudomonas aeruginosa in huis

Pseudomonas aeruginosa leeft in een omgeving waar stilstaand water is. Pa voelt zich goed in bijvoorbeeld de afvoer van de wastafel, de gootsteen, de vaatwasser, de douche en het bad. Het gebruikte water loopt weg via de afvoer en het stilstaande water komt vervolgens niet via die afvoer omhoog. De vaatwasser is gereinigd als het vaatwasprogramma volledig doorlopen is.De vaatwasser is dan ook droog van binnen en vormt dus geen probleem.

Advies

 • Wanneer de wastafel, de gootsteen, de vaatwasser, de douche en het bad op de normale manier worden schoongemaakt, vormen zij geen risico op besmetting.
 • Gezonde planten en vazen met bloemen zijn geen probleem in huis.
 • Een aquarium of vissenkom kan een risico vormen voor mensen met CF.

Kinderen met CF op het kinderdagverblijf

Kinderen die op een kinderdagverblijf komen, hebben vaker een luchtweginfectie dan kinderen die door ouders of oppas thuis worden verzorgd. Deze luchtweginfecties worden veroorzaakt door virussen. Bij kinderen met CF kunnen die luchtweginfecties meer klachten geven en ook leiden tot een grotere hoeveelheid bacteriën in de longen. Dat kan leiden tot meer antibioticumgebruik.

Advies

 • Het heeft de voorkeur om voor kinderen jonger dan een jaar opvang thuis of in een gastgezin te organiseren.
 • Na een jaar kan het kind zonder problemen naar de kinderopvang.
 • Zodra kinderen oud genoeg zijn voor een peuterspeelzaal, kan dat.

Meer kinderen met CF op dezelfde school

Wanneer kinderen met CF op dezelfde school zitten, kan het risico op overdracht van infecties op verschillende manieren worden beperkt.

Advies

 • Laat kinderen met CF in verschillende klaslokalen zitten en niet samen gymles hebben.
 • Laat kinderen met CF ieder naar een eigen wc kunnen en ervoor en erna hun handen schoonmaken met een handenalcohol (naast handenwassen).
 • Gebruik regelmatig handenalcohol (bijvoorbeeld bij wisselen van lokaal).
 • Maak afspraken met de school om direct contact tussen de leerlingen te beperken.

Verbouwen

Bij verbouwingen, vooral bij veel breekwerk van muren etc., is er mogelijk een toename van de hoeveelheid schimmelsporen in de lucht. Het is echter onwaarschijnlijk dat die incidentele betrokkenheid bij verbouwingsactiviteiten voor iemand met CF leidt tot een grotere kans op het krijgen van een schimmelinfectie. Er hoeven hiervoor dus geen aanvullende maatregelen genomen te worden.

Een kind met CF in de tuin

Een kind met CF mag gerust door de tuin kruipen. Het risico op infectie is beperkt en weegt niet op tegen het voordeel dat kinderen kunnen bewegen en daarmee hun longen en lijf in goede conditie houden.

CF en paardrijden

Iemand met CF mag paardrijden. Sommige patiënten hebben naast CF ook astma en kunnen allergisch zijn voor paarden. Contact met paarden kan dan leiden tot forse benauwdheid.
Het is onwaarschijnlijk dat het uitmesten van stallen leidt tot een grotere kans op het krijgen van een schimmelinfectie. Er hoeven hiervoor geen aanvullende maatregelen genomen te worden.