twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

CF en onderwijs

Schoolklas_305x175.jpg


Na de peuterfase breekt een nieuwe periode aan: de kleutertijd. Iedere ouder zal beamen dat dit een spannende periode is, want je geeft een deel van de zorg uit handen.

Als je kind CF heeft wil je dat hij of zij onderwijs kan blijven volgen. Om dit te realiseren, moet er soms veel geregeld worden.  

Basisonderwijs

Ouders en leerlingen weten zelf het beste wat goed bij hen past. Bij het kiezen van een school spelen geloofsovertuiging en de onderwijsmethode veelal een rol, maar ook bijvoorbeeld demografie telt mee. Op deze pagina vind je een aantal afwegingen voor het maken van een keuze. Je bepaalt natuurlijk zelf wat je laat meewegen in je keuze. 

Voordat je je kind aanmeldt is het verstandig om een gesprek te plannen met de desbetreffende school. Hoe gaan zij om met een leerling met een chronische ziekte? De meeste kinderen met CF gaan zonder al teveel problemen naar school. Toch is er ook een groep kinderen die moeite heeft om iedere dag naar school te gaan en huiswerk te maken. Dit kan te maken hebben met ziekenhuisopnames of periodes van ziekte thuis. Maar ook wanneer er niet direct sprake is van ziekte, kan vermoeidheid het schoolgaan belemmeren.

Kennis over en begrip voor (jouw kind met) CF bij het onderwijsteam dragen bij aan een stabiele onderwijsomgeving voor je kind. Goede begeleiding vanuit school is voor een leerling met CF heel belangrijk. Het is van belang om heldere afspraken met de leerkracht te maken over zaken als toiletbezoek, de omgang met hoestbuien, het gebruik van medicatie, een eventueel dieet, verzuim. 

Speciaal voor docenten is een brochure ontwikkeld over leerlingen en CF. Deze brochure en andere informatie zoals een checklist zijn te vinden op de website van Ziezon: Netwerk ziek zijn & onderwijs.  

Voortgezet onderwijs

De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is de start van een nieuwe fase. Als je CF hebt is het belangrijk om met bepaalde zaken - zoals hieronder beschreven - rekening te houden.  

Schoolkinderen_rennen_300x200.jpg

Let goed op de afstand tussen huis en school. Als je conditie niet zo goed is, is het zonde als veel energie aan reizen opgaat. 

Voor geen enkele leerling is het goed om onder niveau te werken, maar voor leerlingen met CF kan het grote gevolgen hebben voor hun toekomstmogelijkheden. 

Voorafgaand aan de inschrijving kun je een gesprek plannen met de coördinator van de onderbouw en/of de zorgcoördinator. Wellicht kan de leerkracht van groep 8 tevens input geven over de dagelijkse gang van zaken.

Omdat je als leerling nu te maken krijgt met meerdere leerkrachten, is het belangrijk om opnieuw afspraken te maken over het gebruik van medicatie, toiletbezoek, verzuim en dergelijke. Op de website van Ziezon kun je terecht voor meer informatie.   

Onderwijsondersteuning 

Een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen is gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met CF. Bij vragen over CF en onderwijs kun je voor advies terecht bij een consulent. Ook kan hij of zij informatie verstrekken over de gevolgen van CF (en de behandeling) op het onderwijs. Als jouw kind gedurende lange tijd niet kan deelnemen aan het onderwijs op school, kan de consulent helpen bij het zoeken naar een passende oplossing zodat je kind geen achterstand oploopt.  

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met een consulent in jouw CF-centrum

Mootje heeft CF. Wat is de impact van CF op zijn opleiding? 
In bovenstaande video vertelt hij zijn verhaal. 

Voor meer informatie over studeren en werken kun je terecht op de pagina CF en loopbaan.