twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

CF en onderwijs


Mootje heeft CF. Wat is de impact van CF op zijn opleiding?
In onderstaande video vertelt hij zijn verhaal.  

Bekijk het boekje 'Cystic Fibrosis en Onderwijs'

Het boek 'Cystic Fibrosis en Onderwijs' is geschreven voor leerlingen met CF, hun ouders en leerkrachten in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs.

In het boekje staan veel praktische tips en informatie over de mogelijkheden van extra ondersteuning voor leerlingen met CF. Ook worden voorbeelden gegeven voor het maken van afspraken tussen ouders en school.

Wijzigingen 'Cystic Fibrosis en onderwijs' (PDF). 
Het boekje is helaas niet meer leverbaar.   

Vragen over CF en onderwijs? 

Heeft u vragen over begeleiding en mogelijkheden van uw kind met Cystic Fibrosis in het onderwijs? Neem dan contact op met een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen in uw CF-centrum. Deze consulenten zijn gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met Cystic Fibrosis.

Wat kan een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen voor u betekenen?

  • Advies geven bij vragen over Cystic Fibrosis en onderwijs
  • Verstrekken van informatie over de gevolgen van Cystic Fibrosis en de behandeling op het onderwijs
  • Als uw kind gedurende lange tijd niet kan deelnemen aan het onderwijs op school, kan de consulent school ondersteunen bij het zoeken naar een passende oplossing, zodat uw kind geen achterstand oploopt.

Belangrijke contactmomenten met een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Kennis over en begrip voor (uw kind met) CF bij het onderwijsteam dragen bij aan een stabiele onderwijsomgeving voor uw kind. De belangrijkste momenten voor contact tussen consulent, kind en ouders zijn bij:

  • Start primair onderwijs
  • Overgang naar voortgezet onderwijs
  • Beroepskeuze en vervolgopleiding
  • Tussentijdse veranderingen: verhuizing en daardoor een nieuwe school, nieuwe leerkracht, verandering in de behandeling.

Meer informatie 

Website Ziezon.nl
Landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs

Website handicap + studie 
Ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking.

Bijlagen bij uitgave CF en Onderwijs (PDF)