twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

CF en therapietrouw

cf_my_way_200x247.jpg


CF My Way helpt bij individueel behandelplan

Het programma CF My Way is ontwikkeld om (jonge) mensen met Cystic Fibrosis vanaf 12 jaar, samen met het CF-team, beter inzicht te laten krijgen in hun medicatie en behandelingen. Het helpt ze bij het overwinnen van barrières in hun therapievaardigheden en –trouw. CF My Way bevat verschillende onderdelen: een formulier om medicatie en behandelingen in te vullen en barrières op te schrijven, een handleiding om te brainstormen over oplossingen en een document om een individueel behandelplan op te stellen. De patiënt kan zijn motivatie en doel op een sticker schrijven.

Vraag ernaar bij uw CF-centrum

Denkt u dat CF My Way u of uw kind kan helpen? Elk CF-centrum heeft een aantal mappen met de programma’s gekregen, waarmee verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden of psychologen hun patiënten kunnen ondersteunen. Vraag ernaar bij uw CF-centrum.

Het Nederlandse CF My Way-programma is gebaseerd op de CF My Way-tool van prof. dr. Alexandra Quittner uit de VS. De NCFS stelde een werkgroep samen om de ‘tool’ te vertalen en waar nodig aan te passen aan de Nederlandse situatie.