twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Cystic Fibrosis en vergoedingen

Als je (een kind met) CF hebt, dan maak je meestal extra kosten. In de brochure ‘CF en vergoedingen’ kun je opzoeken welke regelingen er zijn om deze kosten vergoed te krijgen en op welke voorzieningen je aanspraak kunt maken.

Je kunt de brochure hier downloaden (PDF), deze brochure is in april 2019 geactualiseerd. 

Boy_exercising_with_instructor_on_foam_mattress_holding_ball_panorama_375x130.jpg