Welke zorgverzekering bij Cystic Fibrosis?

stethoscope-120x120.png


Welke zorgverzekering kan ik het beste nemen als ik Cystic Fibrosis heb? De NCFS krijgt deze vraag regelmatig, maar het antwoord erop is lastig. Dit komt doordat de keuze van persoonlijke aard is.

Wil je bijvoorbeeld extra fysiotherapie of verzekering van tandartskosten? Het vergoedingenpakket van dit jaar kan bovendien afwijken van het voorgaande jaar. Oriënteer je dus elk jaar opnieuw! 

Tips bij het aangaan van een verzekering zijn:

  • Zet op een rijtje wat je verzekerd wilt hebben voor jezelf, je kind en andere gezinsleden
  • Zoek een aantal verzekeraars uit en vraag de polissen op zodat je kunt zien wat de premie en de daarbij horende vergoedingen zijn
  • Kies voor een zo laag mogelijk extra eigen risico.
  • Er mag geen beperking zijn bij het bezoeken van jouw ziekenhuis (CF-centrum).
  • Hoe gaat de verzekeraar om met vernevelapparatuur, desinfectiemiddelen hiervoor, hulpmiddelen rondom diabetes en dergelijke?

Medicijnen voor CF

De ervaring is dat de gebruikelijke medicijnen voor Cystic Fibrosis veelal vergoed worden door alle zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering. Inmiddels hebben alle CF-centra een oplossing gevonden voor het geval dat vitamines niet vergoed worden. Het aangaan van aanvullende verzekeringen zoals tandarts en fysiotherapeut hangt af van jouw persoonlijke situatie. Het is raadzaam om dit, en eventueel andere ziektekosten, goed bij enkele verzekeraars te vergelijken. Tot slot is een goede administratieve afhandeling en goede bereikbaarheid van de ziektekostenverzekeraar erg belangrijk. Dit kan veel energie schelen, terwijl de verschillen in de kosten vaak te verwaarlozen zijn.

Fysiotherapie

Fysiotherapie voor kinderen met CF valt in de basisverzekering. Voor volwassenen geldt dat CF valt onder de zogenaamde lijst chronische ziekten. Daarom kan fysiotherapie worden vergoed vanaf de 21e behandeling, waarbij wel eerst het eigen risico moet worden betaald. Dit geldt niet per jaar, maar per aandoening. Voor de eerste 20 behandelingen kun je je (als je dat wilt) verzekeren via de aanvullende verzekering.