twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Welke zorgverzekering bij Cystic Fibrosis?

stethoscope-120x120.png


Welke zorgverzekering kan ik het beste nemen als ik CF heb? De NCFS krijgt deze vraag regelmatig, maar het antwoord erop is lastig omdat de keuze van persoonlijke aard is. Wil je je bijvoorbeeld bijverzekeren voor extra fysiotherapie of tandartskosten? 

Het vergoedingenpakket van dit jaar kan afwijken van het voorgaande jaar. Oriënteer je dus elk jaar opnieuw.

De zorgpremie stijgt in 2020 met bijna € 40,00. Dat komt maandelijks neer op zo’n drie euro. Deze stijging is een richtlijn. Zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk zelf de daadwerkelijke premie. De korting op de collectieve zorgverzekering wordt in 2020 verlaagd van 10% naar maximaal 5%. Een zorgverzekering zonder collectief kan hierdoor interessanter worden. Mensen met een lager inkomen ontvangen volgend jaar meer zorgtoeslag. Dit is een gevolg van de verwachte premiestijging en de verlaging van de collectieve korting.

Aanvullende verzekering

Steeds minder Nederlanders kiezen voor een aanvullende verzekering en zij die er wel voor kiezen, gebruiken de dekkingen in de verzekering steeds vaker. Het kostendekkend maken van aanvullende- en tandartsverzekering wordt daardoor steeds duurder voor verzekeraars. Hierdoor is de laatste jaren de trend ontstaan dat de aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen steeds verder worden uitgekleed. Daarnaast zien we dat de premie van aanvullende verzekeringen omhoog gaat, terwijl de vergoedingen hiervoor omlaag gaan.

Tips:

  • Zet op een rijtje wat je verzekerd wilt hebben voor jezelf, je kind(eren) en andere gezinsleden.
  • Zoek een aantal verzekeraars uit en vraag de polissen op zodat je kunt zien wat de premie en de daarbij horende vergoedingen zijn. Let hierbij ook op collectiviteitskortingen. 
  • Kies voor een zo laag mogelijk extra eigen risico.
  • Er mag geen beperking zijn bij het bezoeken van jouw ziekenhuis (CF-centrum). Vooral bij goedkopere polissen kan dit voorkomen!
  • Hoe gaat de verzekeraar om met vernevelapparatuur, desinfectiemiddelen hiervoor, hulpmiddelen rondom diabetes en dergelijke? Vraag de nieuwe verzekeraar het hulpmiddel over te nemen. 
  • Ga na of de nieuwe verzekeraar eventuele coulanceaanspraken ook wil voortzetten en laat dit zo nodig vastleggen. 
  • Check of het serviceniveau van de verzekeraar aansluit bij je verwachtingen.  

Medicijnen voor CF

De ervaring is dat de gebruikelijke medicijnen voor CF veelal vergoed worden door alle zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering. Inmiddels hebben alle CF-centra een oplossing gevonden voor het geval dat vitamines niet vergoed worden. 

Het aangaan van aanvullende verzekeringen zoals tandarts en fysiotherapeut hangt af van jouw persoonlijke situatie. Het is raadzaam om dit, en eventueel andere ziektekosten, goed bij enkele verzekeraars te vergelijken. Tot slot is een goede administratieve afhandeling en goede bereikbaarheid van de ziektekostenverzekeraar erg belangrijk. Dit kan veel energie schelen, terwijl de verschillen in de kosten vaak te verwaarlozen zijn.

Fysiotherapie

Fysiotherapie voor kinderen met CF valt in de basisverzekering. Voor volwassenen geldt dat CF valt onder de zogenaamde lijst chronische ziekten. Daarom kan fysiotherapie worden vergoed vanaf de 21e behandeling, waarbij wel eerst het eigen risico moet worden betaald. Dit geldt niet per jaar, maar per aandoening. Voor de eerste 20 behandelingen kun je je (als je dat wilt) verzekeren via de aanvullende verzekering.

Bij aandoeningen die levenslang zijn, zoals CF, worden die 20 behandelingen éénmalig niet vergoed. Wanneer je overstapt naar een andere verzekeraar en de behandelingen zijn al betaald, kunnen deze niet opnieuw in rekening worden gebracht.