twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Regiocontact voor ouders van een kind met CF

blauw-en-oranje-poppetje_100.png


Ouders van een kind met Cystic Fibrosis kunnen in hun eigen regio terecht voor lotgenotencontact.

In diverse regio's in Nederland zijn contactpersonen van de NCFS actief. Als ouders van een kind met CF zich aanmelden bij de NCFS neemt de contactouder in de betreffende regio contact op om kennis te maken. 

Bijeenkomsten voor ouders

De contactpersonen organiseren twee keer per jaar een bijeenkomst in hun regio. Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging. De regiobijeenkomsten zijn gericht op het uitwisselen en delen van ervaringen en informatie. Soms hebben bijeenkomsten een bepaald thema, waarvoor een deskundige wordt uitgenodigd. Op dinsdag 4 februari vindt een regiobijeenkomst plaats in Oegstgeest, nabij Leiden. Het thema is CF en bewegen, Eric Hulzebos is de gastspreker. Aanmelden voor deze avond kan door het aanmeldingsformulier in te vullen.

Voor meer informatie over de verschillende regio's kunt u klikken op de kaart hieronder.

De regiocontactouders komen jaarlijks ook bij elkaar om o.a. verbeterpunten van bijeenkomsten te bespreken. Onder de landkaart staat hierover meer informatie.

kaart-nederland Noord Nederland Noord Holland Midden Nederland Twente/Achterhoek Utrecht Leiden Rotterdam Zuidwest Nederland Zuid Oost Nederland Zuidwest Nederland

Jaarlijkse kaderdag

Op zaterdag 12 oktober vond de jaarlijkse NCFS-Kaderdag plaats in Utrecht. Voor deze dag worden de contactouders uit alle regio’s uitgenodigd. Een kleine greep uit de onderwerpen die de revue zoal passeren: hoe gaat het met de organisatie van regiocontactavonden in de verschillende regio’s, wat gaat goed en wat kan beter? Hierbij wordt ook van elkaar geleerd: welk thema kun je het best behandelen tijdens een regio contactavond of welke spreker kun je uitnodigen?

Verder wordt besproken op welke manier zoveel mogelijk ouders van kinderen met CF bereikt kunnen worden en uitgenodigd kunnen worden voor een contactavond.

Ook het onderwerp ervaringskennis en CF wordt behandeld. Dit is de kennis die bestaat uit ervaringen rondom CF die mensen in de loop van de tijd hebben opgedaan. Deze ervaringskennis is van grote waarde voor anderen die ook met CF te maken hebben en moet dus gedeeld worden. De regiocontactouders zijn als organisator van oudercontactavonden een belangrijke spil in het delen van deze kennis!

Heb je als ouder van een kind met CF interesse om ook eens een regiocontactavond bij te wonen? Neem dan contact op met de contactpersonen in jouw regio, of met de NCFS via l.laurens@ncfs.nl