twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Regiocontact voor ouders van een kind met CF

blauw-en-oranje-poppetje_100.png


Ouders van een kind met Cystic Fibrosis kunnen in hun eigen regio terecht voor lotgenotencontact.

In diverse regio's in Nederland zijn contactpersonen van de NCFS actief. Als ouders van een kind met CF zich aanmelden bij de NCFS neemt de contactouder in de betreffende regio contact op om kennis te maken. 

Bijeenkomsten voor ouders

De contactpersonen organiseren twee keer per jaar een bijeenkomst in hun regio. Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging.De regiobijeenkomsten zijn gericht op het uitwisselen en delen van ervaringen en informatie. Soms hebben bijeenkomsten een bepaald thema, waarvoor een deskundige wordt uitgenodigd.

Voor meer informatie over de verschillende regio's kunt u klikken op de kaart hieronder.

kaart-nederland Noord Nederland Noord Holland Midden Nederland Twente/Achterhoek Utrecht Leiden Rotterdam Zuidwest Nederland Zuid Oost Nederland Zuidwest Nederland