twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Verslag regiobijeenkomst Leiden - 17 mei 2017

160524_regioverslag-300x124.2.1.png

Ouder-kindrelatie bij CF

De avond was goed bezet met 21 deelnemers. Afgaande op de opkomst is ouder-kindrelatie bij CF een onderwerp waar belangstelling voor is.

Yol Kuijer, psychosociaal therapeute en actief als ouderschapscoach en ook verbonden aan de NCFS met de coachingprojecten, was deze avond aanwezig om met de ouders na te gaan hoe je investeert in de relatie met je kind, met als doel die relatie goed te houden en of te verbeteren.

Gezinsleden als blokjes

Yol trapte af door een aanschouwelijk stukje (relatie)theorie met behulp van een aantal blokjes die de gezinsleden voorstelden en in welke verhouding zij staan, eerst als partners samen, daarna met een kind erbij en daarna met bijgeval nog een (aantal) kind(eren), eventuele grootouders of andere familieleden die een directe relatie hebben met het gezin. Yol besprak vervolgens wat er gebeurt of gebeuren kan wanneer die relaties verstoord raken door bijvoorbeeld een ziekte als CF. Iedereen reageert daar op een bepaalde manier op. Dat kan versterkend, verstorend, scheve of veranderende verhoudingen opleveren in het gezin.

Afhankelijk van de situatie voor en na de verandering kunnen de bestaande rollen en verhoudingen in het gezin tussen ouders onderling en hun kind(eren) totaal omgedraaid raken. Vaak gebeurt dat geleidelijk en heb je het zelf niet zo in de gaten. Totdat je merkt dat een en ander niet zo soepel meer gaat als voorheen. En dan? Lag dat nu aan de CF, ligt het aan de relatie(s), de manier hoe je met elkaar omgaat.

Constateren waar de schoen wringt

Gezien de reacties van de deelnemers zeer herkenbaar allemaal. Dit hoeft niet gelijk problematisch te zijn, maar soms roept het onverklaarbare of op zijn minst onverwachte of minder logische reacties op. Yol legt aan de hand van de reacties en het rollenspel met de blokjes uit hoe en wat er zoal gebeurt. Soms kom je er zelf uit en soms heb je iemand van buiten het gezin nodig om te constateren waar de schoen wringt en met behulp van coaching de verhoudingen weer te herstellen.

Vervolgens werd een praktijkoefening gedaan waarbij je een situatie leerde bekijken:

  1. vanuit jezelf (waarom denk ik er zo over en vind ik dat bijvoorbeeld lastig),
  2. daarna vanuit de positie van de ander die het aangaat (en hoe ervaart die die situatie),
  3. en tenslotte van een “onafhankelijke” kijker naar die twee voorgaande posities (met suggestie hoe je het beter zou kunnen aanpakken).

Heel bijzonder om zo te ervaren (en te leren!) door zo naar een lastige gezinssituatie te kijken, zomaar zelf een voor de hand liggende oplossing te bedenken. Terwijl je eerst door je primaire eigen reactie niet tot zo’n oplossing kwam.

Creatieve aanpak van opvoeden

Met deze basis ontstond een levendig gesprek over de ervaringen en de verschillende manieren hoe het er in de gezinnen aan toegaat. Een praktische vraag hoe om te gaan met het medicijngebruik van dochterlief - waar jij toch vooral het belangrijk vindt dat de therapie precies gevolgd wordt en zij helemaal niet -, wordt door Yol met een onverwachte en verrassende praktijkoefening aangegrepen om te illustreren hoe het kind zich moet voelen wanneer jij maar blijft aandringen dat ze toch vooral dit moet en dat niet mag etc. Niet fout en zeker goed bedoeld, maar op een andere manier gereageerd mogelijk een stuk effectiever. Het blijft en blijkt lastig te zijn om alle noodzakelijke behandel- en therapiezaken op een acceptabele manier voor alle betrokkenen (ouder én kind) in te vullen. Sommige zaken moeten nu eenmaal terwijl de ander niet wil. Er vliegen vervolgens geamuseerd en geïnteresseerd de nodige suggesties en creatieve aanpak van opvoeden en volgen van therapie over tafel.

Al met al wordt het onderwerp met de inbreng van Yol en alle aanwezigen als een zeer leerzame en direct in de dagelijkse praktijk toepasbare avond gewaardeerd. Inspannend en voor een enkeling spannend, “niet direct mijn ding zo’n oefening”, maar toch ook ontspannend door wat er van opgestoken wordt.

Yol werd bedankt met een attentie en onder het genot van een hapje en een drankje is er nog een flinke tijd nagepraat en zijn er onderlinge ervaringen uitgewisseld.

Waddinxveen, 17 mei 2017
Han Broeksma

yol_kuijer_200.jpg

Coaching

Lees meer over het coachingaanbod van de NCFS door gezinscoach Yol Kuijer.