twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Behartigen van jouw belangen

Belangenbehartiging_300x200.jpg

 

De NCFS is er voor jou. Een van onze doelen is het opkomen voor en het behartigen van de belangen van mensen met CF. 

Je kunt bij ons terecht met vragen over onder andere wetten, regelingen en andere (financiële) zaken. Heb je bijvoorbeeld een vraag over het Persoonsgebonden budget (PGB), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), individuele studietoeslag, tegemoetkoming arbeidsongeschikten of het afsluiten van een hypotheek? 

Onze belangenbehartiger Ad Duurkoop staat je graag te woord via a.duurkoop@ncfs.nl of 035-6479257.
Ongeacht of je bij ons bent aangesloten, in principe nemen we alle vragen in behandeling die binnen dertig minuten kunnen worden behandeld. Neemt de vraag meer dan dertig minuten tijd in beslag, dan is de dienstverlening voor onze donateurs gratis.