twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Adviesraad Zorg


De NCFS heeft een Adviesraad Zorg die gevraagd en ongevraagd (niet-bindend) adviseert over de multidisciplinaire zorg. De leden van de Adviesraad Zorg zijn personen werkzaam in een CF-centrum en actief betrokken bij de diagnostiek en behandeling, zorg en begeleiding van mensen met CF.

Leden

Prof. Dr. Harry Heijerman, longarts, UMCU (voorzitter)

Prof. Dr. Kors van der Ent, kinderlongarts, UMCU (vice-voorzitter)

Inge Heeres, verpleegkundig consulent, Erasmus MC

Coosje Sintnicolaas, verpleegkundig specialist, Radboudumc

Sylvia Ockhorst, diabetes verpleegkundige, Hagaziekenhuis

Dr. Jakko van Ingen, medisch microbioloog, Radboudumc

Dr. Miquel Ekkelenkamp, medisch microbioloog, UMCU

Dr. Frank Bodewes, kinder-MDL-arts, UMCG

Drs. Chantal Hoge, MDL-arts, MUMC

Marianne Zwolsman, diëtist, UMCG

Dr. Marieke Verkleij, klinisch psycholoog, Amsterdam UMC

Jacqueline Boekhoff, medisch maatschappelijk werker, Amsterdam UMC

Dr. Lianne van der Giessen, kinderfysiotherapeut, Erasmus MC

Maartje Salemans, fysiotherapeut, Radboudumc

Drs. Maarten Ploeger, apotheker, Hagaziekenhuis

Dr. Sietze Reitsma, KNO-arts, Amsterdam UMC