twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Klachtenprocedure NCFS

pen_11x700.jpg


De NCFS doet haar uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe de klant een klacht kan indienen bij de NCFS en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Een klacht kan op diverse manieren worden geuit:

- Schriftelijk: NCFS, Dr. A. Schweitzerweg 3, 3744 MG, Baarn
- Telefonisch: 035 647 92 57 op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur
- Per e-mail: via info@ncfs.nl

Elke klacht wordt geregistreerd. De volgende gegevens worden genoteerd:

- De datum waarop de klacht binnenkomt
- Op welke manier komt de klacht binnen (schriftelijk, telefonisch, per e-mail)
- Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer klant
- Is klant aangeslotene NCFS
- Type klacht
- Omschrijving van de actie die NCFS onderneemt naar aanleiding van de klacht
- Naam van de NCFS-medewerker die de klacht behandelt
- Datum waarop de klacht is afgehandeld

Antwoord op uw klacht

Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt de klant hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.

In beroep

Als de klachtenprocedure is afgerond, maar de klant desondanks ontevreden is over de wijze waarop de NCFS de klacht heeft behandeld, dan kan hij/zij schriftelijk bij de Raad van Toezicht van de NCFS in beroep gaan. Dit kan door een brief te sturen naar:
Raad van Toezicht NCFS
Dr. A. Schweitzerweg 3
3744 MG Baarn
Binnen 14 dagen wordt het beroep beantwoord.

Registratie klachten

Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier en verzameld in een klachtenmap. De binnengekomen klachten worden door de NCFS gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van de NCFS te verbeteren.