Medewerkers NCFS


De NCFS heeft 9 medewerkers in dienst.

jacquelien-150x225.png

Directeur

Jacquelien Noordhoek

j.noordhoek@ncfs.nl

De dagelijkse leiding van de NCFS ligt in handen van de directeur, mevrouw drs. Jacquelien J. Noordhoek. Zij is van maandag tot en met vrijdag aanwezig.

Nevenfuncties: President van CF Europe, Lid van de Raad van Toezicht van het Flevoziekenhuis, Lid van het bestuur van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), Lid adviesraad PGOsupport

cindy-150x225.png

Officemanager

Cindy Goudsbloem

c.goudsbloem@ncfs.nl

Cindy Goudsbloem is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het bureau van de NCFS. Ook draagt zij de zorg voor de projectmatige werkzaamheden, zoals het jaarlijks terugkerende symposium 'Van hielprik tot donorlong' en de CF-dag. Cindy is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

monica_broekmans_150x225.1.jpg

Coördinator Belangenbehartiging

Monica Broekmans

m.broekmans@ncfs.nl

Monica is het aanspreekpunt voor kwesties die de belangen van mensen met CF raken. Het kan gaan om individuele zaken, maar ook om problemen die de hele groep mensen met CF betreft. Het lotgenotencontact voor ouders van kinderen met CF, wordt in 9 regio’s in Nederland verzorgd door de regiocontactouders. Monica begeleidt de regiocontactouders. Monica is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

ad_duurkoop150x225.jpg

Interim belangenbehartiger

Ad Duurkoop

a.duurkoop@ncfs.nl

Ad is het aanspreekpunt voor kwesties die de belangen van mensen met CF raken. Het kan gaan om individuele zaken, maar ook om problemen die de hele groep mensen met CF betreft.

vincent-150x225.png

Hoofd Onderzoek en Kwaliteit van zorg

Vincent Gulmans

v.gulmans@ncfs.nl

Vincent is aanspreekpunt voor alle vragen en informatie over wetenschappelijk onderzoek bij CF, inclusief onderzoekssubsidies. Hij is tevens coördinator van de database met gegevens van alle mensen met CF in Nederland, de Nederlandse Cystic Fibrosis Registratie (NCFR). Vincent is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

johanna-150x225.png

Hoofd Bedrijfsvoering

Johanna Vermeulen

j.vermeulen@ncfs.nl

Johanna is verantwoordelijk voor het werven van de gelden waarmee de NCFS haar werkzaamheden kan financieren. Johanna ondersteunt grote acties zoals Skate4AIR, en onderhoudt ook de contacten met sponsors en vermogensfondsen. Johanna is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

jacinta-150x225.png

Fondsenwerver

Jacinta Nouwens

j.nouwens@ncfs.nl

Jacinta coördineert de huis-aan-huis collectes die in Nederland voor de NCFS worden georganiseerd. Wilt u een collecte organiseren voor de NCFS? Jacinta helpt u graag bij het aanvragen van de vergunning, helpt u aan collectebussen en andere materialen. Bij Jacinta kunt u ook terecht voor innovatieve manieren om gelden te werven voor de NCFS. Jacinta is bereikbaar op dinsdag, woensdagochtend en donderdag.

trudy-150x225.png

Fondsenwerver acties en evenementen

Trudy van de Veen

t.vandeveen@ncfs.nl

Mensen die een actie of evenement organiseren om geld in te zamelen voor de NCFS, kunnen terecht bij Trudy. Zij kan u helpen met tips, promotiemateriaal en u ondersteunen om uw actie tot een succes te maken. Daarnaast ondersteunt zij bij de organisatie van Skate4AIR. Trudy werkt op maandag, donderdag en vrijdagochtend.

foto_anouk150x150.jpg

Coördinator communicatie

Anouk Witte

a.witte@ncfs.nl

Anouk is verantwoordelijk voor de communicatie over CF en de NCFS. Zij coördineert de ontwikkeling en actualisering van voorlichtingsmateriaal, (digitale) publicaties en is eindredacteur van het kwartaalblad CFcenTRaal. Anouk is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag.


De NCFS volgt de salarisontwikkelingen van de cao Welzijn en Maatschappelijk dienstverlening. De directeur van de NCFS volgt de richtlijnen van Goede Doelen Nederland voor salarisontwikkelingen.