twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Medewerkers NCFS


De NCFS heeft elf medewerkers in dienst.

Jacquelien_225x150.jpg

Directeur

Jacquelien Noordhoek

j.noordhoek@ncfs.nl

De dagelijkse leiding van de NCFS ligt in handen van de directeur, mevrouw drs. Jacquelien J. Noordhoek. 

Nevenfuncties: President van CF Europe, Lid van de Raad van Toezicht van het Flevoziekenhuis.

cindy-150x225.png

Officemanager

Cindy Goudsbloem

c.goudsbloem@ncfs.nl

Cindy Goudsbloem is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het bureau van de NCFS. Ook draagt zij de zorg voor de projectmatige werkzaamheden, zoals het jaarlijks terugkerende symposium 'Van hielprik tot donorlong' en de CF-dag. 

ad_duurkoop150x225.jpg

Belangenbehartiger

Ad Duurkoop

a.duurkoop@ncfs.nl

Ad is het aanspreekpunt voor kwesties die de belangen van mensen met CF raken. Het kan gaan om individuele zaken, maar ook om problemen die de hele groep mensen met CF betreft. 

vincent-150x225.png

Hoofd Onderzoek en Kwaliteit van zorg

Vincent Gulmans

v.gulmans@ncfs.nl

Vincent is aanspreekpunt voor alle vragen en informatie over wetenschappelijk onderzoek bij CF, inclusief onderzoekssubsidies. 

Do_225x155.jpg


Medewerker Onderzoek en Kwaliteit van zorg

Domenique Zomer

d.zomer@ncfs.nl

Domenique coördineert de Nederlandse CF Registratie en het proces van het NCFS-Keurmerk voor de kwaliteit van zorg van de CF-centra. Ook schrijft ze over wetenschappelijke bevindingen op de website. 

johanna-150x225.png

Hoofd Bedrijfsvoering

Johanna Vermeulen

j.vermeulen@ncfs.nl

Johanna is verantwoordelijk voor het werven van de gelden waarmee de NCFS haar werkzaamheden kan financieren. Johanna ondersteunt grote acties zoals Skate4AIR, en onderhoudt ook de contacten met sponsors en vermogensfondsen. 

jacinta-150x225.png

Fondsenwerver

Jacinta Nouwens

j.nouwens@ncfs.nl

Jacinta houdt zich als fondsenwerver bezig met campagnematige marketingactiviteiten. Ze is verantwoordelijk voor het werven van gelden bij bestaande en nieuwe donateurs. Daarnaast coördineert zij de collectes die in Nederland voor de NCFS worden georganiseerd. Wilt u een collecte organiseren? Jacinta helpt u graag verder. U kunt ook bij haar terecht voor innovatieve manieren om gelden te werven. 

trudy-150x225.png

Fondsenwerver acties en evenementen

Trudy van de Veen

t.vandeveen@ncfs.nl

Mensen die een actie of evenement organiseren om geld in te zamelen voor de NCFS, kunnen terecht bij Trudy. Zij denkt mee en geeft tips om uw actie tot een succes te maken. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor onder andere de Kids Obstacle Run. Ook is zij in dienst bij CF Europe als event manager. 

Lara_225x150.jpg

Coördinator Lotgenotencontact

Lara Laurens

l.laurens@ncfs.nl

Lara houdt zich bezig met het bijeenbrengen van lotgenoten, het organiseren van informatiebijeenkomsten en het ontwikkelen van een nieuw online platform waar lotgenoten elkaar kunnen vinden. Ook is zij het eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers en andere contactpersonen rondom het lotgenotencontact. 

Mirjam_den_Ouden.jpg

Contentspecialist

Mirjam den Ouden 

m.denouden@ncfs.nl

Mirjam houdt zich bezig met het ontwikkelen van content voor Social Media. Daarnaast schrijft ze voor de maandelijkse nieuwsbrief. Het beheren van de website behoort tevens tot haar werkzaamheden.    

Portret_dierentuin_verkleind.jpg

Contentspecialist

Alex Devilee 

a.devilee@ncfs.nl


Tot het takenpakket van Alex behoort het beheren van Social Media en de website, het creëren van content voor de nieuwsbrief en het kwartaalblad CF cenTRaal. Daarnaast heeft hij een adviserende rol bij het informeren van de achterban en stakeholders en is hij in de weer met wetenschappelijke publicaties over onderzoek naar CF.


De NCFS volgt de salarisontwikkelingen van de cao Welzijn en Maatschappelijk dienstverlening. De directeur van de NCFS volgt de richtlijnen van Goede Doelen Nederland voor salarisontwikkelingen.