Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht van de NCFS ziet toe op het functioneren van de directie en bestaat uit minimaal drie personen. De zittingsduur van de leden bedraagt 3 jaar. Leden ontvangen geen bezoldiging.

Onderstaande leden hebben op dit moment zitting in de Raad van Toezicht van de NCFS:

liesbeth_karsten_100x130.jpg


Liesbeth Karsten (voorzitter)

- Bestuurder, commissaris en toezichthouder
- Voorzitter RvT Zorggroep Sint Maarten
- Commissaris bij Ctac
- Dagelijks Bestuurslid Service Bureau Gemeenten
martijn_scheen.jpg


Martijn Scheen

- Directeur HR Commercie & Ontwikkeling en Concerndiensten Nederlandse Spoorwegen
- Toezichthoudend bestuurder Werkplaats Kindergemeenschap Kees Boeke
- Bestuurslid Stichting Fonds Sociale Bijstand
- Vader van een dochter met CF
margot_van_der_starre.jpg


Margot van der Starre

- Voorzitter Raad van Bestuur Zorgpartners
Bas_Hendriks_110x125.jpg


Bas Hendriks 

- CFO NS Stations
- Voorzitter Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum