Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht van de NCFS ziet toe op het functioneren van de directie en bestaat uit minimaal drie personen. De zittingsduur van de leden bedraagt 3 jaar. Leden ontvangen geen bezoldiging.

Onderstaande leden hebben op dit moment zitting in de Raad van Toezicht van de NCFS:

liesbeth_karsten_100x130.jpg


Liesbeth Karsten (voorzitter)

- Bestuurder, commissaris en toezichthouder
- Voorzitter RvT Zorggroep Sint Maarten
- Commissaris bij Ctac
- Dagelijks Bestuurslid Service Bureau Gemeenten
martijn_scheen.jpg


Martijn Scheen

- Directeur HR Commercie & Ontwikkeling en Concerndiensten Nederlandse Spoorwegen
- Toezichthoudend bestuurder Werkplaats Kindergemeenschap Kees Boeke
- Bestuurslid Stichting Fonds Sociale Bijstand
- vader van een dochter met CF
margot_van_der_starre.jpg


Margot van der Starre

- Voorzitter Raad van Bestuur Zorgpartners
hans_van_roon.jpg


Hans van Roon

- Directeur van Premio Travel Group B.V, Nikal Travel Group B.V. en Direct Travel Group International B.V. (Financiële Houdstermaatschappijen) 
- Directeur B.V. De Hoge Erasmus Mergers & Acquisitions (Financiële Dienstverlening) 
- Directeur J.J. Invest B.V.
- Bestuurslid Stichting FOK