Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht van de NCFS ziet toe op het functioneren van de directie en bestaat uit minimaal drie personen. De zittingsduur van de leden bedraagt 3 jaar. Leden ontvangen geen bezoldiging.

Onderstaande leden hebben op dit moment zitting in de Raad van Toezicht van de NCFS:

liesbeth_karsten_100x130.jpg


Liesbeth Karsten (interim-voorzitter)

-Bestuurder, commissaris en toezichthouder
-Voorzitter RvT Zorggroep Sint Maarten
-Commissaris bij Ctac
-Dagelijks Bestuurslid Service Bureau Gemeenten
150324_arian_visser_100x130.jpg


Arian Visser

-Communicatieadviseur Dutch 
 Institute for Fundamental Energy Research
-Lid cliëntenraad UMC Utrecht
 
margot_van_der_starre.jpg


Margot van der Starre

-Directeur Nederlandse Vereniging
 van Ziekenhuizen
 
 
 
hans_van_roon.jpg


Hans van Roon

-Directeur van Premio Travel Group B.V, 
 Nikal Travel Group B.V. en Direct Travel 
 Group International B.V. (Financiële
 Houdstermaatschappijen) 
-Directeur B.V. De Hoge Erasmus Mergers &
 Acquisitions (Financiële Dienstverlening) 
-Directeur J.J. Invest B.V.
-Bestuurslid Stichting FOK