twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht van de NCFS ziet toe op het functioneren van de directie en bestaat uit minimaal drie personen. De zittingsduur van de leden bedraagt drie jaar. Leden ontvangen geen bezoldiging.

Onderstaande leden hebben op dit moment zitting in de Raad van Toezicht van de NCFS:

martijn_scheen.jpg


Martijn Scheen (voorzitter)

- Corporate Directeur HR Wageningen University & Research
- Toezichthoudend bestuurder Werkplaats Kindergemeenschap Kees Boeke
- Bestuurslid Stichting Fonds Sociale Bijstand
- Vader van een dochter met CF
margot_van_der_starre.jpg


Margot van der Starre

- Voorzitter Raad van Bestuur Zorgpartners
Bas_Hendriks_110x125.jpg


Bas Hendriks 

- CFO NS Stations
- Voorzitter Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum 
 
Andre_125x110.jpg


André Broekmans

- Internist np
- Voormalig directeur College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
- Had seniorfuncties bij een aantal farmaceutische bedrijven