Vacature: Lid Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) zoekt een:
 

                                                     Lid Raad van Toezicht 

                                                Profiel: onderzoek & farmaceutische industrie 

 

Vacature_250x250.jpg

De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting is een kleine, professioneel werkende organisatie met een grote ambitie: een langer en beter leven van mensen met Cystic Fibrosis (CF, taaislijmziekte). De NCFS stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek, maakt lotgenotencontact mogelijk, geeft voorlichting en behartigt de belangen van mensen met CF en hun omgeving.

Functieomschrijving

Binnen de Raad van Toezicht van de NCFS is een vacature ontstaan voor een Lid Raad van Toezicht (M/V) met deskundigheid op het gebied van onderzoek en/of de farmaceutische industrie. De Raad van Toezicht van de NCFS ziet toe op het functioneren van de directie en bestaat uit minimaal drie personen. De RvT komt vier keer per jaar bij elkaar en kenmerkt zich door brede deskundigheid en betrokkenheid bij de Stichting. Bestuur en toezicht zijn binnen de NCFS organisatorisch en statutair van elkaar gescheiden. Vanuit zijn rol als toezichthouder, netwerker en adviseur wil de Raad van Toezicht van de NCFS een eigen bijdrage leveren aan het uit de wereld helpen van Cystic Fibrosis. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging en worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Functieprofiel

Er wordt gezocht naar kandidaten die werkzaam zijn in de velden research en/of de farmaceutische industrie, niet gerelateerd aan het CF-werkveld. Affiniteit met de missie en visie van de NCFS - en daar een bijdrage aan willen leveren - is natuurlijk van belang. Daarnaast vragen wij iemand met ervaring als toezichthouder.

Meer informatie

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kunt u zich wenden tot de heer 
drs. M. Scheen (lid RvT), bereikbaar in de avond op telefoonnummer 06-45342581. Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, nodigen wij u uit om uw belangstelling voor 15 januari 2019 kenbaar te maken via m.scheen@ncfs.nl
Algemene informatie over de NCFS kunt u vinden op www.ncfs.nl