twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Young Investigators Meeting 2018


De twaalfde European CF Young Investigators Meeting werd van 21 tot 23 februari 2018 gehouden in Parijs. De NCFS organiseerde deze bijeenkomst voor jonge onderzoekers samen met vier andere CF-patiëntenorganisaties en de Europese Cystic Fibrosis Society (ECFS).

yim_2016_groepsfoto.jpg


Bijeenkomst

Onderzoekers jonger dan 40 jaar worden op basis van hun abstract geselecteerd door een internationale wetenschappelijke commissie. De jonge onderzoekers presenteren de resultaten en voortgang van hun onderzoek aan elkaar onder leiding van een aantal Europese senioronderzoekers. In round-table-sessies wordt dieper op thema’s ingegaan. De thema’s zijn genetica/gentherapie, immunologie, microbiologie, celbiologie en klinische topics en worden ingeleid met een state-of-the-art lecture door een senioronderzoeker. De jonge onderzoekers geven een plenaire mondelinge presentatie van tien minuten én presenteren een poster over hun onderzoek. De poster zal worden opgenomen in een abstractboek.
Aan deelname zijn geen (reis)kosten verbonden.

Presenteren en netwerken

Tijdens deze unieke bijeenkomst wordt veel tijd ingeruimd voor het verbeteren van presentatievaardigheden, discussie, adviezen en het leggen van contacten tussen de senioronderzoekers en de jonge onderzoekers die mede het toekomstig CF-onderzoek gaan vormgeven.

Awards

De Wetenschappelijke Commissie kent drie prijzen toe aan de beste presentaties en aan de meest actieve deelnemer. De prijzen bestaan uit travelgrants voor CF-gerelateerde meetings.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent Gulmans: v.gulmans@ncfs.nl 

yim_2015_logos.png