twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Young Investigators Meeting 2019


De dertiende European CF Young Investigators Meeting (EYIM) werd van 26 tot 28 februari 2019 gehouden in het Institute Pasteur te Parijs. De NCFS organiseerde deze bijeenkomst voor jonge onderzoekers samen met vier andere CF-patiëntenorganisaties en de Europese Cystic Fibrosis Society (ECFS).

YIM_2019.jpg


Bijeenkomst

Veertig onderzoekers jonger dan 40 jaar werden op basis van hun abstract geselecteerd door een internationale wetenschappelijke commissie. De jonge onderzoekers presenteerden de resultaten en voortgang van hun onderzoek aan elkaar onder leiding van een aantal Europese senior onderzoekers. De president van de ECFS en een jonge vrouw met CF gaven een inleidende presentatie. In round-table-sessies werd dieper op thema’s ingegaan. De thema’s waren genetica/gentherapie, immunologie, microbiologie, celbiologie en klinische topics en werden ingeleid met een state-of-the-art lecture door een senior onderzoeker. De jonge onderzoekers gaven een plenaire mondelinge presentatie van tien minuten én presenteerden een poster over hun onderzoek. De poster is opgenomen in een abstractboek.
Aan deelname waren geen (reis)kosten verbonden.

Presenteren en netwerken

Tijdens deze unieke bijeenkomst werd veel tijd ingeruimd voor het verbeteren van presentatievaardigheden, discussie, adviezen en het leggen van contacten tussen de senior onderzoekers en de jonge onderzoekers die mede het toekomstig CF-onderzoek gaan vormgeven. Zoals gewoonlijk werd de bijeenkomst in de evaluatie enquête zeer hoog gewaardeerd door zowel de jonge als de senior onderzoekers.

Awards

De Wetenschappelijke Commissie kende drie prijzen toe aan de beste presentaties en aan de meest actieve deelnemer. De prijzen bestaan uit travel grants voor CF-gerelateerde meetings.

In februari 2020 wordt de volgende EYIM gehouden. In september 2019 volgt een oproep voor het  indienen van abstracts. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent Gulmans: v.gulmans@ncfs.nl 

yim_2015_logos.png