NCFS-symposium 2016

jacquelien_opent_150.1.jpg


‘De beste zorg en het minste ongemak voor mensen met CF’. Silvia van Engelen, moeder van een dochter met CF, Wim van der Meeren, CEO van CZ, kinderlongartsen Kors van der Ent en Jolt Roukema hielden presentaties hierover op het symposium ‘Van hielprik tot donorlong’ van 8 februari jl. 

Jacquelien Noordhoek opent het NCFS-symposium met als thema ‘Kwaliteit van zorg: de beste zorg en het minste ongemak voor mensen met Cystic Fibrosis’.

 

silvia_van_engelen_200x200.jpg


‘Therapietrouw is onmogelijk. Dat is
gelukkig niet op te lossen, het is de
prijs van een normaal leven’.
Silvia van Engelen, moeder van een
meisje met CF, vertelt over wat de
behandeling van Cystic Fibrosis betekent
in het dagelijks leven van een gezin.
 

wim_van_der_meeren_200.jpg


‘We zijn als mens allemaal anders.
Dat moeten we ons in de zorg realiseren’. 
Wim van der Meeren, CEO bij CZ, geeft
zijn visie op de rol van de zorgverzekeraars
bij de kwaliteit van de CF-zorg.

kors_van_der_ent_200.jpg


‘Iedere patiënt is anders, iedere patiënt
heeft zijn eigen medicijnencombi nodig’.
Kinderlongarts Kors van der Ent geeft
een overzicht van alle nieuwe geneesmiddelen
die beschikbaar zijn en komen. Het testen
van combinaties van medicijnen in de
minidarmpjes (organoïden) is daarbij van
groot belang.

jolt_roukema_200.jpg


‘Niet elke patiënt is hetzelfde, ook niet
iedere zorgverlener’.
Kinderlongarts Jolt Roukema spreekt over
innovaties in de zorg en plaatst kritische
kanttekeningen over de wenselijkheid en
haalbaarheid van allerlei ontwikkelingen
rondom eHealth. ‘Telemonitoring is handig
voor de zorgverlener, maar de patiënt wordt
steeds herinnerd aan ziek zijn’, zegt Jolt.
 

beste_posterpresentatie_320.jpg


Juryvoorzitter longarts Hester van der Vaart reikt de award voor de beste posterpresentatie uit aan Marieke van Horck van het Maastricht UMC voor haar onderzoek naar het voorspellen van exacerbaties met behulp van thuismonitoring en een aantal vragen. De award bestaat uit een cheque van 500 euro die besteed moet worden aan een congresbezoek in het teken van CF.

 

ncfs_keurmerk_maastricht_320.jpg


Jacquelien Noordhoek reikt het NCFS-keurmerk voor de kwaliteit van de zorg uit aan het CF-centrum Maastricht (Maastricht UMC+) voor kinderen en volwassenen.

keurmerk_rotterdam_310x232.jpg


CF-centrum Rotterdam (Erasmus MC - Sophia) voor kinderen ontvangt het NCFS-keurmerk voor de kwaliteit van de zorg.

cos_2016_320.jpg

De NCFS kent de Christina Onderzoek Subsidie 2016 (COS) van 48.500 euro toe aan kinderlongarts Kors van der Ent van het UMC Utrecht-WKZ voor onderzoek naar de invloed van bacteriedodende eiwitten op de bacteriële samenstelling van de luchtwegen bij CF-patiënten met Cystic Fibrosis (CF). Onderzoekers Martin van Eijk van diergeneeskunde en Maartje Kristensen van de afdeling microbiologie namen de COS in ontvangst.

Symposium ‘Van Hielprik tot Donorlong’ 2016

De NCFS organiseerde op donderdag 10 februari 2016 het jaarlijkse symposium 'Van Hielprik tot Donorlong' met als thema ‘Kwaliteit van zorg: de beste zorg en het minste ongemak voor mensen met Cystic Fibrosis’. Dit symposium is bedoeld voor alle mensen die professioneel bij de zorg voor mensen met CF betrokken zijn. Alle centra waren ruim vertegenwoordigd; Er waren 100 deelnemers uit verschillende disciplines.
De deelnemende professionals waren onder andere kinderartsen, longartsen, gastro-enterologen, apothekers, microbiologen, genetici, fysiotherapeuten, CF-consulenten, CF-verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkenden, onderwijsconsulenten, psychologen, onderzoekers op zowel sociaal wetenschappelijk als op medisch wetenschappelijk terrein.

Accreditatie

Door deel te nemen aan het NCFS-symposium behaalden kinderartsen, longartsen, fysiotherapeuten en diëtisten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten accreditatiepunten die door de betreffende brancheverenigingen zijn goedgekeurd. Professionals in de zorg moeten jaarlijks een bepaald aantal punten verdienen met bijscholing om de benodigde vakkennis up-to-date te houden en verder te ontwikkelen.

Het symposium ‘Van Hielprik tot Donorlong 2016' werd mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors: Mylan, Forest, Gilead, Mediq, Tramedico, Vertex, Cresco