twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter
20180215_101637_-_250.jpg

Symposium over CF-zorg op het lijf geschreven 


NCFS-symposium 2018 

De NCFS organiseerde op donderdag 15 februari 2018 het jaarlijkse symposium 'Van Hielprik tot Donorlong' met als overkoepelend thema “CF, op het lijf geschreven” over individueel afgestemde zorg voor mensen met CF. 

Els_200_x_190.jpg

Dit symposium is bedoeld voor alle mensen die professioneel bij de zorg voor mensen met CF betrokken zijn en dus allen werkzaam in de CF-centra in Nederland. Alle centra waren ruim vertegenwoordigd; Er waren 100 deelnemers uit verschillende disciplines. 

De dag werd voorgezeten door Jacquelien Noordhoek, directeur van de NCFS. 
In de eerste plenaire voordracht vertelde Drs. Els van der Heijden, op indringende wijze over haar leven met CF. 

Jeffrey_200x190.jpg

Daarna gaf Dr. Jeffrey Beekman inzicht in de mogelijkheden van therapie op maat met minidarmpjes.

Vervolgens werden heel uiteenlopende onderwerpen rondom het thema zorg op maat behandeld in de workshops en was er een ruim opgezette bedrijvenmarkt ingericht met 10 stands.

Acht posters met resultaten van wetenschappelijk onderzoek en zorgverbetering werden rondom de lunch uitvoerig bediscussieerd.

De award voor de beste posterpresentatie werd uitgereikt aan Peter van Mourik van het UMC Utrecht voor het Regenboog project (onderzoek naar medicijnen met minidarmpjes bij mensen met CF en zeldzame mutaties). De award bestaat uit een cheque van 500 euro die besteed moet worden aan een congresbezoek in het teken van CF. 

Longarts Dr. Harry Heijerman gaf in de plenaire middagsessie een helder overzicht van de medicijnen die in de pijplijn zitten voor alle leeftijden. Onderzoeker Drs Merel Nap- van der Vlist ging in op vermoeidheid bij CF en het gegeven dat dit vaak voorkomt maar voor iedereen anders is.

20180220_101801_zaal.jpg

Professionals

De deelnemende professionals waren onder andere kinderartsen, longartsen, gastro-enterologen, apothekers, microbiologen, genetici, fysiotherapeuten, CF-consulenten, CF-verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkenden, onderwijsconsulenten, psychologen, onderzoekers op zowel sociaal wetenschappelijk als op medisch wetenschappelijk terrein.Christina Onderzoek Subsidie uitgereikt tijdens NCFS-symposium 

Tijdens het jaarlijkse symposium 'Van Hielprik tot Donorlong' is de Christina Onderzoek Subsidie 2018 van
€ 50.000 toegekend aan Dr. Bertrand Kleizen van de Universiteit Utrecht. Lees verder

Het symposium ‘Van Hielprik tot Donorlong’ werd mede mogelijk gemaakt door de sponsors van de NCFS: Mylan, Chiesi, Mediq, Teva, Cresco Pharma, Gilead, Westfalen, Wellspect, bMedcare en Vertex.