twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Een werkstuk of scriptie maken over Cystic Fibrosis


Wil je voor de middelbare school een werkstuk maken over Cystic Fibrosis (CF, taaislijmziekte)? Schrijf je voor een opleiding je scriptie over CF?

werkstuk_scriptie_297x200.jpg

Informatie over CF

De meeste informatie over CF vind je op deze website onder www.ncfs.nl/over-cf. Daar vind je informatie over de diagnose, de symptomen, de behandeling en erfelijkheid. Informatie over onderzoek dat wordt gedaan staat op www.ncfs.nl/onderzoek. Op www.ncfssupport.nl/webshop vind je een overzicht van uitgaven zoals ‘CF en voeding’ en ‘CF en loopbaan’. Deze boeken kun je bestellen, daar zijn wel kosten aan verbonden.

Interview CF-patiënt

Wil je iemand met CF interviewen, filmen, fotograferen of op een andere manier iets vragen. De NCFS kan een oproep voor je plaatsen op www.facebook.com/NederlandseCysticFibrosisStichting. Daarvoor kun je zelf een oproep aanleveren en mailen naar communicatie@ncfs.nl.

Je oproep bevat:

  • Het doel van je oproep
  • Wie zoek je precies: patiënt, ouder, man / vrouw, leeftijd?
  • Wat ga je doen, bijv. telefonisch interview?
  • Bij wie kunnen ze zich aanmelden: naam en mailadres en/of telefoonnummer

Enquête

Wil je een enquête uitzetten? De NCFS kan deze voor je plaatsen op www.facebook.com/NederlandseCysticFibrosisStichting. Mail daarvoor een vragenlijst die online kan worden ingevuld en begeleidende tekst aan communicatie@ncfs.nl.

De begeleidende tekst bevat:

  • Het doel van de vragenlijst
  • Hoe lang het duurt om in te vullen
  • Of gegevens anoniem worden verwerkt
  • Wat er met de resultaten gebeurt.

De NCFS heeft altijd het recht om oproepen voor Facebook aan te passen of te weigeren als de inhoud niet overeenstemt met de doelstellingen van de organisatie.

Spreekbeurt basisschool

Voor kinderen op van de basisschool die een spreekbeurt over CF willen houden of een werkstuk willen maken is er informatie te vinden op www.ikbentaai.nl.