Onderhandelingen over Orkambi gestart

  • overleg-200x200.png


Het ministerie van VWS en de fabrikant van Orkambi - Vertex - zijn officieel gestart met de onderhandelingen over Orkambi. De NCFS heeft de afgelopen dagen veelvuldig contact gehad met het ministerie en dit bericht vanochtend (20 februari) vroeg te horen gekregen.

De onderhandelingen over geneesmiddelen duren doorgaans 2 maanden en zijn geheim, tussentijds komt er geen informatie over naar buiten. Dat is bij dit soort onderhandelingen altijd zo.

Verkiezingen van invloed op besluitvorming?

Op 15 maart aanstaande zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de NCFS heeft uitgezocht of dit van invloed kan zijn op de besluitvorming over Orkambi. De NCFS heeft de stellige indruk dat de verkiezingen niet van invloed zullen zijn op de procedure en de tijdsduur. Een demissionair minister – de huidige minister die nog werkt tot er een nieuwe regering is - neemt namelijk nog wel besluiten over lopende zaken.

De NCFS blijft uiteraard regelmatig contact opnemen met de betrokken partijen om tot spoed te blijven manen en de urgentie voor patiënten te benadrukken. Een voortvarend onderhandelingsproces is belangrijk om de wachttijd voor mensen met Cystic Fibrosis zo kort mogelijk te houden.

Besluitvorming vergoeding Orkambi

De NCFS meldde op 20 december 2016 dat het Zorginstituut een nieuw advies over Orkambi naar de minister van VWS had verstuurd. Het Zorginstituut keurde het farmaco-economisch model (de berekening van alle kosten en ‘baten’) dat de farmaceut (Vertex) over Orkambi had aangeleverd, goed. Het Zorginstituut was van mening dat de effectiviteit van Orkambi bewezen is geacht en was tevreden over de extra onderbouwing van de farmaceut. De hoogte van de prijs is wel een probleem volgens het Zorginstituut.

Informatie over alles wat er voorafging aan het nieuwe advies van het Zorginstituut over Orkambi, leest u in het artikel ‘Dossier Orkambi terug naar Zorginstituut voor nieuw advies’.