Knelpunten en wensen medicatieketen Cystic Fibrosis

 • red-white-barrier-chain-200x200.jpg

De NCFS heeft een onderzoek gedaan naar de medicatieketen bij CF; het proces van voorschrijven, leveren, beheren, innemen en vergoeden van medicijnen. Dit onderzoek bestond uit een vragenlijst voor patiënten en ouders en gesprekken met artsen, verpleegkundigen en apothekers. Er is aan hen gevraagd welke knelpunten ze ervaren en wat hun wensen zijn.

78 ouders en 43 volwassenen met CF vulden de vragenlijst in en over het algemeen zijn zij tevreden met de medicatieketen.

Meer dan 80 procent van de respondenten was tevreden over:

 • de informatieverstrekking van arts en verpleegkundigen;
 • de mate van betrokkenheid bij het voorschrijven;
 • de instructie en behandeling via het infuus in de thuissituatie;
 • de gang van zaken omtrent de vergoeding van de behandeling via het infuus in de thuissituatie;
 • de mogelijkheid om de inname van medicijnen te bespreken met een zorgprofessional.

Meer dan 20 procent van de respondenten was ontevreden over:

 • de informatie van de apotheker;
 • het proces omtrent herhaalrecepten;
 • de levering van materialen en medicijnen voor de behandeling via infuus in de thuissituatie;
 • het proces omtrent afgifte; 
 • de hoeveelheid medicatie die geleverd wordt per keer;
 • het overzicht over de actuele medicatie.

Eén van de aanbevelingen aan zorgprofessionals is om ouders te adviseren een afspraak met hun lokale apotheek te maken. In een gesprek kunnen ze uitleggen wat Cystic Fibrosis is en wat het voor het toekomstige medicatiegebruik kan betekenen. Deze en elf andere aanbevelingen worden gebruikt om de medicatieketen te verbeteren en acties te starten om knelpunten op te lossen.

Uitgebreide informatie over de het onderzoek, de resultaten en aanbevelingen leest u in het onderzoeksverslag ‘Huidige knelpunten en wensen in de medicatieketen van patiënten met Cystic Fibrosis’.

Het onderzoek is uitgevoerd door Rebekka Rebel, student Farmakunde aan de Hogeschool Utrecht.