twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Eerste miljoen euro voor HIT CF 2.0

  • organoids_120.jpg

Voor het onderzoeksprogramma HIT CF 2.0 is tot nu toe 1.000.000 euro geworven en daar is de NCFS erg blij mee. HIT CF 2.0 heeft als doel een toekomst voor te bereiden waarin alle mensen met Cystic Fibrosis een behandeling kunnen krijgen die de oorzaak van CF aanpakt. Dit doel komt met dit bedrag een stapje dichterbij.

Wetenschappelijk onderzoek is essentieel om een langer en beter leven voor mensen met Cystic Fibrosis mogelijk te maken. De NCFS zet zich hier dan ook volop voor in en zamelt de komende jaren geld in voor het onderzoeksprogramma HIT CF 2.0.

Minidarmpjes

Een belangrijk onderdeel van HIT CF 2.0 is onderzoek naar en ontwikkeling van minidarmpjes: hiermee kan voorspeld worden welke medicijnen bij welke patiënt zullen werken. Dit zal bovendien zeer behulpzaam zijn bij toekomstige besluiten omtrent vergoeding, omdat de minidarmpjes ervoor kunnen zorgen dat de juiste (combinatie van) medicijnen aan de juiste personen worden gegeven. Ze kunnen daarnaast voorkómen dat patiënten die er geen baat bij hebben, het middel toch voorgeschreven krijgen. 

Uw steun hard nodig

Binnen HIT CF 2.0 werken artsen, onderzoekers en de NCFS nationaal en internationaal samen om behandeling op maat voor individuele CF-patiënten mogelijk te maken. De eerste projecten zijn in volle gang. Voor het gehele programma, dat van 2017 tot en met 2021 duurt, is 5 miljoen euro nodig. In het projectoverzicht kunt u precies zien hoeveel geld voor elk project nodig is. Het programma wordt gefinancierd door de NCFS, UMC Utrecht, Erasmus MC Rotterdam, Health~Holland, en internationale partners, waaronder Galapagos en de Italiaanse en Amerikaanse CF Foundations.

Uw hulp is onmisbaar om het doel van HIT CF 2.0 te realiseren. Helpt u ons mee?