Nalaten aan de NCFS: waarom en hoe?

  • vulpen_120.jpg

Steeds meer mensen vinden het een mooi idee dat (een deel van) hun nalatenschap ten goede komt aan het werk van de NCFS. De laatste jaren hebben we zo verschillende testamentaire schenkingen ontvangen.

De NCFS wil deze manier van schenken meer onder de aandacht brengen, maar wel op een goede manier. Op vrijdag 13 oktober a.s. organiseert de NCFS daarom een klankbordbijeenkomst om samen met betrokkenen te ontdekken waarom mensen zouden nalaten aan de NCFS en op welke manier de NCFS dit het beste onder woorden kan brengen. We starten om 10 uur en om 12 uur is het programma ten einde.

Meld u aan voor de bijeenkomst

Wilt u meedenken en meepraten? Meld u dan aan door een mail te sturen aan Johanna Vermeulen (j.vermeulen@ncfs.nl). Graag ook uw telefoonnummer vermelden.