twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Positief advies Orkambi voor kinderen van 6-11 jaar

  • Orkambi_200.jpg

De Europese Medicines Agency (EMA) heeft een positief advies gegeven aan de Europese Commissie om de registratie van Orkambi uit te breiden voor kinderen van 6-11 jaar.

De Europese Commissie zal hier binnen drie maanden een besluit over nemen. Daarna is de inschatting dat er nog 2 maanden nodig zijn om de noodzakelijke regelingen in Nederland te treffen, voordat kinderen met CF en een dubbele F508del-mutatie Orkambi kunnen gebruiken.

Er hoeven geen onderhandelingen meer gevoerd te worden over de prijs van het middel, omdat dit al is meegenomen tijdens de eerdere onderhandelingen over Orkambi.

In Nederland zijn ongeveer 130 kinderen met een dubbele F508del-mutatie die door deze uitbreiding voor Orkambi in aanmerking komen. De verwachting is dat ook uitbreiding zal worden aangevraagd voor de leeftijdsgroep van 2-5 jaar.