twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Onderzoek nieuwe medicijncombinaties ook voor Nederlandse patiënten

  • Fasen-van-onderzoek.gif

Twee nieuwe medicijncombinaties voor CF worden dit jaar getest in fase 3 onderzoek. Fase 3 is het laatste stadium alvorens registratie plaatsvindt.

Eén onderzoek betreft de combinatie van VX-659, Tezacaftor en Ivacaftor. Het andere onderzoek richt zich op de combinatie VX-445, Tezacaftor en Ivacaftor.

Het gaat in eerste instantie om mensen met één F508del-mutatie in combinatie met één zogenoemde ‘min-mutatie’, deze personen komen niet in aanmerking voor Orkambi en Kalydeco. De volledige lijst met mutaties die voor deelname in aanmerking komen, is nog niet bekend.

Een aantal patiënten uit Nederlandse centra kan aan deze onderzoeken mee gaan doen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, laat de NCFS dat weten.
In deze laatste onderzoeksfase wordt de nieuwe behandeling vergeleken met een standaard behandeling of een placebo. Als de resultaten van het fase 3 onderzoek positief zijn, zal fabrikant Vertex een aanvraag voor registratie indienen.

Lees het persbericht van Vertex.