twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Organoïden. Ethisch verantwoord of niet?

  • organoids_400x140.jpg


Het leven kan – in positieve zin – ingrijpend veranderen na het afstaan van darmweefsel. Echter, in hoeverre vinden mensen met CF het kweken van organoïden ethisch verantwoord? Het UMC Utrecht ging – in nauwe samenwerking met de NCFS – op onderzoek uit.

Steeds meer personen met CF hebben al een stukje darmweefsel afgestaan. Hieruit worden stamcellen geïsoleerd om deze op te kweken tot minidarmpjes (organoïden). Met behulp van organoïden kan worden onderzocht wat de optimale combinatie van medicijnen is. De organoïden worden opgeslagen in een zogeheten biobank en kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

In totaal deden 14 personen met CF én 12 ouders van een kind met CF aan het onderzoek mee.
Over het algemeen staan de respondenten achter de organoïden-technologie.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er ook zorgen zijn. Deze zorgen hebben betrekking op het gebruik van weefsel – naast het testen van CF-medicijnen – voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast vreest men dat de organoïden-technologie zal leiden tot een dure medische behandeling, en er zijn zorgen over de rechten van de patiënt bij commercieel gebruik.
De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het toestemmingsbeleid omtrent biobanken.

Organoïden zijn de belofte van de toekomst als het gaat om het realiseren van gepersonaliseerde behandelingen. De onderzoekers vinden echter dat de mening van de patiënt op nummer één staat.

Lees hier het artikel van Cystic Fibrosis News Today.  
Hier vind je meer informatie over minidarmpjes.