twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Positief advies medicijn Symkevi

  • Pillenstrips_270x180.jpg

De European Medicines Agency (EMA) geeft een positief advies over toelating van het geneesmiddel
Symkevi ®, in Amerika bekend als Symdeko, tot de Europese markt. Op dit moment is het geneesmiddel alleen nog beschikbaar in Amerika en Canada.  

Het advies van de EMA betreft mensen van 12 jaar en ouder, met een dubbele F508del-mutatie of één F508del plus één
van de volgende 14 mutaties: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G, 3849+10kbC→T.
In Nederland gaat het om een groep van 140 mensen, naast de groep met een dubbele F508del-mutatie die op dit moment Orkambi gebruikt.  

De volgende stap is de uitspraak van de Europese Commissie over toelating van Symkevi tot de Europese markt. Het besluit om tot registratie te komen, wordt binnen twee maanden verwacht. 

Het persbericht van Vertex vind je hier.