twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Regels Wajong op de schop

  • Studente_in_bibliotheek_300x200.jpg

Staatssecretaris Tamara van Ark wil dat het voor
mensen met een Wajonguitkering aantrekkelijker wordt om te werken of studeren. Wajongers die kunnen en willen werken of studeren, hebben nu te maken met een flink aantal belemmeringen.

Zo word je momenteel gekort als je gaat studeren.
Van Ark wil dat mensen met een Wajonguitkering tijdens
hun studie een volledige uitkering ontvangen.
Ook wil ze dat Wajongers erop vooruit gaan als ze
(meer gaan) werken. Anno 2018 kan werken onaantrekkelijk zijn voor Wajongers omdat zij er in inkomen op achteruit gaan.

Met een reeks wetwijzigingen die in 2020 van kracht moet worden, ruimt van Ark diverse obstakels uit de weg. De staatssecretaris wil onder meer dat:

• Wajongers langer terug kunnen vallen op de Wajonguitkering als zij hun werk verliezen;
• Wajongers goede ondersteuning krijgen bij het vinden van werk;
• Wajongers hun volledige uitkering houden als ze gaan studeren;
• Wajongers er financieel op vooruit gaan als ze werken of meer gaan werken;

Er zijn momenteel veel verschillende Wajongregelingen, afhankelijk van het jaar van instromen. Sommige Wajongers hebben meer rechten dan anderen. Van Ark wil dat de regels sterk worden vereenvoudigd en in lijn met elkaar worden gebracht.

De maatregelen – die betrekking hebben op 245.000 mensen – moeten nog verder worden uitgewerkt. De NCFS heeft contact gezocht met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om aan te geven dat zij hierin graag wil participeren.

Lees hier verder.