twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

UWV-toeslag met terugwerkende kracht

  • Portemonnee_255x170.jpg

Ontvang jij een uitkering? Mogelijk heb je recht op een toeslag van UWV. Je kunt een toeslag krijgen als je 18 jaar of ouder
bent en als je totale (gezins)inkomsten onder het sociaal minimum blijven.

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is het bedrag dat je minimaal nodig hebt om van te leven. Dit bedrag is niet voor iedereen gelijk, het
hangt af van je leeftijd en leefsituatie. Het bedrag wordt vastgesteld door het Ministerie van SZW. 

Voor wie is de toeslag?

Naast de minimum leeftijd van 18 jaar en de inkomensgrens, geldt één van de volgende situaties:

• Je krijgt een uitkering van UWV
• Je bent ziek en je werkgever betaalt een lager loon
• Je ontvangt een Ziektewetuitkering van je (ex-)werkgever

Onder sociaal minimum vanwege korting Wajong

Sinds 1 januari 2018 ontvangen mensen met een Wajonguitkering maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Voorheen was dit 75%. Als gevolg van de korting vallen sommige Wajongers onder het sociaal minimum en kunnen zij – in tegenstelling tot 2017 – in 2018 mogelijk wél aanspraak maken op de toeslag.

Toeslag met terugwerkende kracht

Het percentage van 70% is sinds 1 januari 2018 van toepassing. Heb jij als Wajonger recht op de toeslag, dan geldt deze met terugwerkende kracht per 1 januari 2018.

UWV heeft vorig jaar gewezen op het bestaan van een UWV-toeslag, maar de betreffende Wajongers hebben geen brief ontvangen.

Aanvraag indienen

Als je in aanmerking denkt te komen, kun je de toeslag hier aanvragen.