twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

I-Neb 2 vernevelaar verwacht

  • image001.png

Naar verwachting komt medio 2019 de I-Neb 2 vernevelaar op de markt. In welk opzicht verschilt deze I-Neb van de huidige I-Neb? Je leest het in dit artikel.

Huidige I-Neb

De huidige I-Neb is officieel alleen geregistreerd in combinatie met het antibioticum Tadim. Deze combinatie is opgenomen in de zogenoemde 'SmPC-lijst' (Summary of Product Characteristics), die onder andere door zorgverzekeraars wordt gehanteerd als vergoedingsrichtlijn.
In de praktijk worden tot nu toe, op basis van coulance, echter meerdere medicijnen in de I-Neb verneveld zoals onder andere pulmozyme, tobramycine en hypertoon zout.

Bestaande gebruikers van de I-Neb kunnen hun huidige apparaat met verneveldiscs voor andere medicatie dan Tadim blijven gebruiken, zolang de I-Neb en I-Neb accessoires leverbaar zijn.
Defecte I-Nebs die binnen de garantietermijn van drie jaar vallen, zullen worden vervangen door een nieuwe zelfde type I-Neb. De situatie blijft hetzelfde (onder coulance), dus ook de levering van generieke discs voor extra (co)medicatie.

Nieuwe gebruikers van de huidige I-Neb kunnen de I-Neb alleen nog gebruiken in combinatie met Tadim. Dit is de enige geregistreerde toepassing. Alle andere toepassingen van de I-Neb zijn niet in lijn met SmPC-teksten van de producten.

Gebruik van de I-Neb in een hogere (dag)frequentie dan normaal, kan leiden tot een grotere uitval van de
I-Neb in kwestie, zo is gebleken.

I-Neb 2

Met de komst van de I-Neb 2 zal de oorspronkelijke richtlijn weer strikt worden toegepast. 

Nieuwe gebruikers kunnen de I-Neb 2 alleen nog vergoed krijgen in combinatie met Tadim; het enige geregistreerde medicijn van de I-Neb (voor CF).
Dit betekent dat de combinatie van de I-Neb 2 met andere medicatie moet worden goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Dit is een verplicht onderdeel van de handelsvergunning.

De NCFS heeft inmiddels alle farmaceutische bedrijven, waarvan een medicijn op dit moment in de I-Neb wordt gebruikt, benaderd om de mogelijkheden te onderzoeken voor opname in de SmPC-lijst. Hiermee zal de I-Neb 2 hopelijk ook beschikbaar komen in combinatie met andere medicatie.

Voor de nieuwe I-Neb 2 gebruikers geldt dat, net als bij de huidige Tadim disc, een dubbel aantal inhalatie sessies benut kan worden dan strikt noodzakelijk is voor Tadim (dus 60 mogelijk in plaats van 30).
Hier is dus al de mogelijkheid gecreëerd om één extra medicijn naast Tadim te kunnen inhaleren.

De e-Flow vernevelaar is een alternatief en kan door mensen met CF gebruikt worden voor alle benodigde inhalatiemedicatie, conform de SmPC-teksten. Men mist dan echter de mogelijkheden voor de persoonlijke afstemming van de inademingsdiepte, frequentie en de monitoring van het gebruik, die de I-Neb wel biedt.