twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Unanieme oproep Tweede Kamer: betere regeling voor personalised medicine

  • Medicatie_255x170.jpg

De Tweede Kamer heeft de regering verzocht om het Zorginstituut te laten onderzoeken hoe hun werkwijze beter kan aansluiten op de nieuwe regeling voor geneesmiddelen voor zeldzame ziekten en de beweging naar 'personalised medicine'.

Het Zorginstituut adviseert over toelating van geneesmiddelen tot het basispakket aan de hand van een aantal criteria, waaronder de effecten van een medicijn voor een grote gebruikersgroep.

Medio 2019 wordt een specifieke regeling verwacht voor geneesmiddelen voor zeldzame ziekten ('weesgeneesmiddelen'). Deze regeling is bedoeld voor medicijnen die wel door de European Medicines Agency (EMA) zijn goedgekeurd, maar met minder bewijs tot de markt zijn toegelaten, bijvoorbeeld omdat de groep gebruikers te klein is. 

Er is nu een ontwikkeling naar personalised medicine, waarbij behandeling plaatsvindt op basis van unieke persoonlijke kenmerken, zoals bijvoorbeeld de minidarmpjes bij CF.

Voor mensen met CF en zeldzame mutaties is dit van groot belang, zodat ook zij toegang kunnen krijgen tot de nieuwe medicijnen als blijkt dat zij daar naar verwachting goed op reageren.

Op deze pagina van de Tweede Kamer vind je de motie van de leden Carla Dik-Faber en Pia Dijkstra.  
Op de website van HollandBIO vind je een artikel over dit onderwerp.