twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

NCFS-panel geeft mening over selectieprocedure klinische studies

  • 190415_Grafiek_uitkomsten_enquete_deelname_klinische_studie_400x275.png

In de afgelopen weken is er een enquête gedeeld over deelname aan onderzoek met medicijnen (klinische studies). Maar liefst 145 mensen hebben de korte vragenlijst ingevuld. De volgende vraag stond centraal: 'Hoe moet er gekozen worden tussen de mensen die aan de voorwaarden (qua mutaties, leeftijd, longfunctiewaarde) voor een klinische studie voldoen?'. Vaak komen er (veel) meer mensen in aanmerking dan dat er plekken zijn voor een klinische studie.

Uit de antwoorden van de enquête blijkt dat bijna 75% van de mensen vindt dat therapietrouw (hoe goed iemand medicijnen slikt en therapie volgt) mee moet wegen. Minder dan de helft van de mensen vindt voorrang geven op basis van loting, ernst van (long)ziekte of deelname aan de voorgaande studie een goed idee. Er zijn ook veel suggesties gedaan, een veelgenoemde optie was om de keuze aan de arts(en) te laten.

We gaan de resultaten nu verder analyseren en zullen de uitkomsten voorleggen aan de artsen en onderzoeksverpleegkundigen. Samen met hen zal er een landelijk plan worden gemaakt. Wil je ook meedoen met toekomstige enquêtes? Jouw mening telt. Meld je hier aan voor het NCFS-panel.