twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Vergoeding ivacaftor/tezacaftor (Symkevi) geregeld

  • Symkevi_wit_280x260.png

Minister Bruins heeft akkoord gegeven voor vergoeding van ivacaftor/tezacaftor (Symkevi) voor mensen van 12 jaar en ouder met een dubbele F508del-mutatie. Per 1 augustus wordt het medicijn opgenomen in het zorgpakket.    

Mensen met één F508del-mutatie 

Voor mensen vanaf 12 jaar met één F508del-mutatie plus een van de veertien andere mutaties (zie hieronder), moet helaas een volledige beoordeling door het Zorginstituut worden gedaan. 

De behandeling voor deze groep mensen is niet meegenomen in eerder overeengekomen prijsafspraken, hetgeen wel gebeurd is voor mensen met een dubbele F508del-mutatie.
Deze beoordeling vergt het indienen van een farmaco-economisch dossier, waarin alle verwachte kosten en opbrengsten (zoals betere gezondheid en een langer leven) ook worden onderzocht. Dit dossier is onlangs bij het Zorginstituut ingediend.  

De NCFS in actie

De NCFS heeft in maart 2019 gegevens (op groepsniveau) uit de registratie aan Vertex geleverd om in het dossier te verwerken, zodat het Zorginstituut het dossier kan beoordelen met actuele cijfers uit de Nederlandse situatie. Helaas vraagt deze route meer tijd. Na de beoordeling door het Zorginstituut, volgt een advies aan de minister. Vervolgens zal de minister wederom afspraken met de farmaceut maken over de vergoeding. De NCFS dringt er in de contacten met zowel Vertex als de minister op aan om de vergoeding vergelijkbaar te laten zijn met de huidige afspraken, zodat we een lang onderhandelingstraject zoals bij ivacaftor/lumacaftor (Orkambi) voorkomen.

De NCFS doet er alles aan om voor mensen met deze veertien mutaties ivacaftor/tezacaftor (Symkevi) zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen, maar helaas vraagt dit nog de nodige tijd. De inschatting is dat dit niet meer in 2019 zal gebeuren. 

P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G, 3849+10kbC→T. In Nederland gaat het om 140 mensen, zo blijkt uit de CF Registratie.