twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Eigen bijdrage Cayston

  • Bankbiljetten_310x230.jpg

In de maand januari moest een eigen bijdrage worden betaald voor het antibioticum Cayston. Voor 2019 was er geen sprake van een eigen bijdrage. Hoe zit dit precies? Je leest het in dit artikel.     

Per 1 januari 2019 is de regeling eigen bijdrage veranderd. De bijbetaling voor geneesmiddelen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is gemaximeerd op €250 per jaar per verzekerde. De zorgverzekeraar is nu verantwoordelijk voor het innen van de eigen bijdrage op geneesmiddelen.

Deze aanpassing is een goede ontwikkeling voor mensen die veel eigen bijdragen op farmaceutische middelen moeten betalen. De wijziging betekent echter in de praktijk dat de bestaande terugbetalingsregeling die farmaceut Gilead Sciences BV voor Cayston had, niet meer mogelijk is binnen de nieuwe wet- en regelgeving. Met als gevolg dat mensen met CF in januari een bedrag van €95 voor Cayston moesten bijbetalen.

Nadat Gilead hierover werd geïnformeerd, is direct besloten de prijs van Cayston te verlagen zodat men per 1 februari 2019 niet meer hoeft bij te betalen.   

De NCFS heeft contact gehad met Gilead, zorgverzekeraars, Mediq en een betrokken apotheker om na te gaan of de eigen bijdrage van €95 kan worden gecorrigeerd. Gilead stond hier positief tegenover, maar mag om juridische redenen patiënten niet rechtstreeks betalen. Een betaling met tussenkomst van de NCFS bleek juridisch niet haalbaar. Andere relatief simpele oplossingen zoals de rekening met terugwerkende kracht wijzigen of crediteren bleken helaas ook niet te realiseren.

Ook al is een correctie niet mogelijk: een factuur van de zorgverzekeraar voor Cayston is in ieder geval verleden tijd.