twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Zorgverzekeraars gaan stroomkosten thuisbeademing vergoeden

  • Aan_de_beademing_300x200.jpg


Mensen met CF die gebruik maken van mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie, krijgen de stroomkosten hiervan vergoed. Duidelijkheid over de vergoeding van de stroomkosten was er begin dit jaar nog niet, maar Zorginstituut Nederland heeft pas geleden uitsluitsel gegeven dat dit nu wel gaat gebeuren.

De kosten voor thuisbeademing zitten al in het basispakket, in tegenstelling tot de stroomkosten. Deze moesten mensen met CF zelf betalen, terwijl de benodigde apparatuur relatief veel stroom gebruikt.

Omdat het een vergoeding vanuit de basisverzekering betreft, is het van belang dat zorgverzekeraars de juiste tegemoetkoming toepassen. Zij zijn samen met patiëntvertegenwoordigers en de Centra voor Thuisbeademing in overleg over de hoogte van de gemiddelde tegemoetkoming. Vooruitlopend op de definitieve onderbouwing van het bedrag, gaan de zorgverzekeraars alvast over tot een betaling van een tegemoetkoming.

Heb je nog vragen over de vergoeding of wil je ervan gebruik maken? Lees dan het artikel van PNO zorg of neem contact op met je eigen zorgverzekeraar.

Het consumentenprogramma Kassa van BNN-VARA besteedde in september ook aandacht aan de stroomkosten van thuisbeademing. Bekijk de uitzending.