twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Statement NCFS over berichtgeving medicijnen

  • Inspectie_300x200.jpg


NCFS past informatievoorziening aan na gesprek met inspectie

Onlangs heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met de NCFS gesproken over het communiceren over medicijnen als patiëntenorganisatie. Hierbij gaat het om zowel de beschikbare medicijnen als de medicijnen die nog in ontwikkeling zijn. De IGJ heeft in het gesprek aangegeven dat veel van de informatie die de NCFS naar haar achterban communiceert over de medicijnen, kan worden gezien als reclame. Wat dit concreet betekent voor ons en voor jou, leggen we uit in dit statement.

Wettelijke kaders

De NCFS is niet de enige gesprekspartner van de IGJ geweest, meerdere organisaties zijn gewezen op de wettelijke kaders die gelden bij reclame maken voor medicijnen. Wanneer de NCFS de wettelijke kaders overtreedt, kan de IGJ torenhoge boetes uitdelen. Dit willen we ten zeerste voorkomen, waardoor we op allerlei gebieden minder, of op een andere manier informatie kunnen geven. Hieronder lees je hoe we dit in de praktijk brengen.

Niet-geregistreerde medicijnen

Waar wij jou in het verleden regelmatig informeerden over onderzoeksresultaten uit verschillende landen, moeten wij hier in de toekomst (waarschijnlijk) beperkter in zijn. De NCFS mag (als patiëntenorganisatie) volgens de IGJ namelijk niet rapporteren over medicijnen die nog niet door de Europese Commissie zijn geregistreerd voor toelating tot de Europese markt. Dit betekent dat over (kandidaat)medicijnen in onderzoek alleen in algemene en samenvattende termen mag worden gecommuniceerd, zelfs als resultaten van fase 3 onderzoek worden gepubliceerd in gerenommeerde medische tijdschriften. Bovendien is doorlinken naar dergelijke publicaties, pijplijn overzichten of lekensamenvattingen volgens de IGJ een vorm van reclame. Ons overzicht op de NCFS-website met lopend onderzoek naar nieuwe medicijnen, waaraan men mee zou kunnen doen, was hierdoor tijdelijk offline. Deze pagina mag nu toch online blijven, omdat we een overzicht bieden van alle lopende studies in Nederland waaraan mensen met CF mee kunnen doen.

Wel geregistreerde medicijnen

Bij de communicatie over geregistreerde medicijnen heeft de IGJ aangegeven dat de NCFS meer nuance moet geven. Wanneer één medicijn wordt uitgelicht, wordt dit gezien als reclame. Een bericht over ivacaftor/lumacaftor (Orkambi), waarin staat dat een X aantal mensen zich veel beter is gaan voelen door dit medicijn, wordt gezien als het aanprijzen van ivacaftor/lumacaftor (Orkambi) en dus reclame. Om dit te voorkomen, moeten bij alle communicatie over geregistreerde medicijnen vanaf nu altijd de voor- én nadelen worden genoemd. Daarbij is vergelijking met andere medicijnen niet toegestaan. Tenslotte moeten bij medicijnen voortaan altijd de stofnaam en merknaam worden gegeven, op de manier zoals in deze alinea is gebeurd.

Onze uitingen

De beperkingen die de wet oplegt, gelden voor alle communicatie: schriftelijk, online, social media en bijeenkomsten. Gevolgen hiervan zijn bijvoorbeeld dat op de CF-dag niet specifiek kan worden gesproken over medicijnen die in ontwikkeling zijn en dat tijdens websessies niet alle informatie over medicijnen gegeven kan worden. Verder zal op social media en op de website veel minder informatie verschijnen dan nu het geval is.

Visie en reactie van de NCFS 

De NCFS wil natuurlijk geen reclame maken, bewust of onbewust. Echter, deze wettelijke kaders en consequenties zijn een grote belemmering voor het uitvoeren van een van onze kerntaken: goede voorlichting bieden aan mensen met CF en hun naasten. Het wordt nu veel moeilijker om informatie te geven over belangrijke ontwikkelingen in onderzoek naar de beste behandeling, met potentieel grote gevolgen voor de levensverwachting en kwaliteit van leven.

Waar nodig past de NCFS vooralsnog alle huidige en toekomstige uitingen over (onderzoek naar) medicijnen aan, mede gezien de eventuele hoge boetes. Tegelijkertijd wil de NCFS samen met andere partijen verkennen op welke wijze deze belangrijke informatie voor mensen met CF anno 2019 wel geboden kan worden. De door de overheid beoogde “empowerment van patiënten” wordt door de huidige wet- en regelgeving ernstig ondermijnd.

Wat kun jij het beste doen?

Heb je na het lezen van het bovenstaande bericht over ons gesprek met de IGJ een aantal vragen, dan vinden wij dat niet meer dan logisch. In dit geval kun je het beste contact opnemen met ons Hoofd Onderzoek, Vincent Gulmans: v.gulmans@ncfs.nl Vincent houdt zich dagelijks bezig met onderzoek en kan jou meer vertellen over de ins en outs van de beperkingen.

Nu we op de website een aantal pagina’s offline hebben gehaald en minder uitgebreid moeten communiceren, is het mogelijk dat je bepaalde informatie over medicijnen en onderzoek niet meer kunt vinden. Dit betekent dat wij jou hierover hoogstwaarschijnlijk niet meer voldoende kunnen informeren. Bij vragen over medicijnen adviseren we je daarom contact op te nemen met jouw eigen arts. In de tussentijd blijven wij bezig om de grenzen van de wettelijke kaders te verkennen om iedereen zo goed mogelijk up to date te houden over de ontwikkelingen rondom de behandeling van CF.