twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Kans op acceptatie levensverzekering nu groter

  • Familie_springt_aan_water_300x200.jpg

De NCFS heeft de afgelopen jaren meerdere vragen ontvangen in verband met afwijzing voor een levensverzekering. Dit is voor ons aanleiding geweest om met diverse instanties in gesprek te gaan, waaronder het Verbond voor Verzekeraars (VvV) en herverzekeraar De Hoop.

Als je een levensverzekering wilt afsluiten, bijvoorbeeld in verband met de koop van een nieuwe woning, dan loopt de aanvraag via een financieel adviseur of rechtstreeks via de verzekeraar. De verzekeraar beoordeelt het risico en gaat over tot acceptatie of afwijzing. Als je een chronische ziekte hebt zoals cystic fibrosis, is de uitkomst van de aanvraag onzeker. Het kan zijn dat de verzekeraar jou dan niet accepteert. Toch zijn er voor veel mensen met CF mogelijkheden om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

In de gesprekken met het VvV en De Hoop is de aanzienlijke verbetering van de levensverwachting voor mensen met CF in Nederland en omliggende landen aan de orde geweest. Die verbetering zet zich continu voort door verbeterde zorg, nieuwe medicatie en kennis over de behandeling van CF. Het VvV en De Hoop zijn voorzien van de meest actuele informatie. Omdat de situatie verschilt per CF-patiënt, pleit dit voor een goede individuele beoordeling van de aanvraag op basis van de actuele medische situatie.

Via een aantal verzekeraars is de kans van acceptatie aanzienlijk groter. Dit komt doordat zij samenwerken met herverzekeraar De Hoop. Dit is een herverzekeraar die het voor veel mensen met een medische aandoening, waaronder cystic fibrosis, mogelijk maakt een goede levensverzekering af te sluiten. De samenwerking met De Hoop kan wel tot gevolg hebben dat de premie in sommige gevallen hoger uitvalt.

De Hoop werkt actief samen met de verzekeraars Aegon* en Onderlinge ‘s-Gravenhage. Daarnaast hebben zij met TAF, ICZ en Independer specifieke afspraken gemaakt om mensen met een medische aandoening zo goed mogelijk te kunnen helpen. Het is goed om de verzekeraar of tussenpersoon in een zo vroeg mogelijk stadium te attenderen op De Hoop.

Voor vragen over- of hulp bij het aanvragen van een levensverzekering kunt je contact opnemen met de belangenbehartiger van de NCFS, Ad Duurkoop: a.duurkoop@ncfs.nl

*Update 11 februari

Verzekeraar Aegon heeft ervoor gekozen om per 1 maart 2020 geen levensverzekeringen meer te verkopen. Dit geldt niet alleen voor mensen met CF, maar voor iedereen die bij Aegon een levensverzekering zou willen afsluiten. Aegon heeft deze keuze gemaakt omdat de levensverzekering hen verlies oplevert en het per 1 januari 2020 ook niet meer verplicht is om een levensverzekering af te sluiten. Herverzekeraars zijn van dit besluit op de hoogte.

In plaats van de levensverzekeringen af te sluiten met klanten, verwijst Aegon de klanten door naar verzekeraar Hera Life. Met deze verzekeraar hebben de herverzekeraars nog afspraken gemaakt over een samenwerking, maar er wordt gekeken naar hoe dit kan worden vormgegeven. Daarnaast zijn er nog steeds twee andere partners waar herverzekeraar De Hoop zaken mee doet, dat zijn TAF en de Onderlinge ’s-Gravenhage. Voor klanten die al een individuele levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering bij Aegon hebben, verandert er niets.