Nieuw advies vergoeding Orkambi bij Cystic Fibrosis

  • aansluiten_130.1.png


Het Zorginstituut Nederland heeft het farmaco-economisch model (de berekening van alle kosten en ‘baten’) dat de farmaceut (Vertex) over Orkambi heeft aangeleverd, goedgekeurd. Het Zorginstituut is van mening dat de effectiviteit van Orkambi bewezen wordt geacht en is tevreden over de extra onderbouwing van de farmaceut. De hoogte van de prijs is wel een probleem volgens het Zorginstituut.

De brief over bovenstaande is door het Zorginstituut naar de minister van VWS gestuurd. De NCFS ontvangt daarvan binnenkort een kopie. Het is de hoop en de verwachting van de NCFS, dat de minister op korte termijn gaat besluiten tot prijsonderhandelingen tussen ministerie en Vertex over Orkambi. In de ogen van de NCFS is dat op dit moment de best mogelijke optie.

De NCFS heeft er in overleg met Vertex en het ministerie op gewezen dat een voortvarend onderhandelingsproces belangrijk is om de wachttijd voor mensen met CF zo kort mogelijk te houden. Uit hun reacties is gebleken dat ze van deze noodzaak zeer doordrongen zijn.

Nieuwe informatie

De NCFS houdt u uiteraard zo goed en snel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Vanwege de feestdagen is de NCFS gesloten en niet bereikbaar van 23 december 2016 tot en met 2 januari 2017. De NCFS heeft op 9 januari 2017 weer overleg met alle betrokken partijen en zal daarover in die week berichten op de website.

Besluitvorming vergoeding Orkambi

Informatie over alles wat er voorafging aan het nieuwe advies over de vergoeding van Orkambi, leest u in het artikel ‘Dossier Orkambi terug naar Zorginstituut voor nieuw advies’.