twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Onderzoek naar CF

Startfoto_Onderzoek.jpg

De NCFS stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek naar CF. Elk jaar wordt ruim de helft van het budget ingezet voor nationaal en internationaal onderzoek. De komende jaren worden er meerdere projecten uitgevoerd via ons onderzoeksprogramma HIT CF 2.0, waarbij de focus ligt op therapie op maat.

Elk jaar kent de NCFS de Christina Onderzoek Subsidie (COS) toe aan een wetenschappelijk onderzoeksproject. Daarnaast subsidieert de NCFS buitenlandse onderzoeksstages, zie ‘NCFS-subsidies’ voor meer informatie.

Meedenken over onderzoek 

De NCFS vindt het belangrijk dat mensen met CF en hun naasten betrokken zijn bij de keuze van onderzoeksthema's. De NCFS betrekt hen ook graag bij het evalueren van de voortgang van projecten. Daarnaast vindt de NCFS het van belang dat zij inspraak hebben bij het opzetten en beoordelen van onderzoeksprotocollen. Hier vind je daar meer informatie over.  

Fasen van onderzoek 

Wetenschappelijk onderzoek wordt eerst uitgevoerd met cellen of dieren, dat heet preklinisch onderzoek of de laboratoriumfase. De gezondheidsfondsen van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen in Nederland, waar de NCFS ook lid van is, hebben een gezamenlijk standpunt over de inzet van dierproeven. Als de resultaten in cellen en dieren goed zijn wordt er vervolgens onderzoek gedaan bij mensen, dat wordt klinisch onderzoek genoemd. Hier kun je meer informatie vinden over de verschillende fasen van onderzoek. 

Onderzoek naar geneesmiddelen

Voor CF worden veel verschillende medicijnen ontwikkeld. Hier vind je een overzicht van de medicijnen die het basisprobleem van CF aanpakken, en die nu in Nederland verkrijgbaar zijn. Bij 'Stand van zaken medicijnen' kun je nieuwsberichten vinden over medicijnen die momenteel in ontwikkeling zijn. 

Nederlandse onderzoekers en de NCFS werken intensief samen in het Clinical Trials Netwerk (CTN) van de Europese CF Society (ECFS). In de jaarrapportage van het ECFS-CTN is een overzicht van alle activiteiten weergegeven (in het Engels). 

Onderzoeksresultaten 

De NCFS houdt je ook graag op de hoogte van de resultaten van nationaal en internationaal onderzoek naar CF. Daarom worden er maandelijks nieuwe resultaten in begrijpelijk Nederlands geplaatst onder ‘Onderzoeksresultaten’.