Onderzoek naar Cystic Fibrosis

Onderzoek naar Cystic Fibrosis

De NCFS stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek. De NCFS vindt het belangrijk dat mensen met Cystic Fibrosis en hun naasten betrokken zijn bij onderzoeksprojecten en inspraak hebben bij de beoordeling van nationale en internationale onderzoeksprotocollen.
 

Meedoen aan onderzoek

De inzet van mensen met Cystic Fibrosis om mee te doen aan onderzoek is onmisbaar. 

Lopend onderzoek

Een overzicht van het lopend onderzoek naar Cystic Fibrosis waaraan deelname niet (meer) mogelijk is.  

HIT CF

Onderzoeksprogramma naar individuele therapie op maat met nieuwe medicijnen.

Onderzoeksresultaten

Een overzicht van CF-onderzoeksresultaten.
 

Meedenken

De NCFS betrekt mensen met Cystic Fibrosis en hun naasten in onderzoeksprojecten. 
 

NCFS-subsidie

De NCFS stelt elk jaar een onderzoekssubsidie en een beperkt aantal beurzen beschikbaar. 

Minidarmpjes voor CF

Met behulp van minidarmpjes kan voorspeld worden of medicatie een positief effect gaat opleveren bij de desbetreffende patiënt.