twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Advies na onderzoek: segregatiebeleid voortzetten

promoties-rosa-van-mansfeld.png


‘Mensen met CF lopen door segregatie minder risico op het krijgen van de bacterie Pseudomonas aeruginosa. Dit effect lijkt met name op te treden bij jonge CF-patiënten.’ Tot deze conclusie komt medisch microbioloog Rosa van Mansfeld in haar promotieonderzoek naar het vóórkomen van Pseudomonas aruginosa bij Nederlandse CF-patiënten en de effecten van het segregatiebeleid.

Pseudomonas aruginosa zorgt bij de ene persoon voor meer schade dan bij de ander. Van Mansfeld heeft onderzocht dat dit mede wordt beïnvloed door erfelijke eigenschappen. Hierbij ontdekte zij aangrijpingspunten die mogelijk kunnen dienen als doel voor nieuwe medicijnen.

Twee typen Pseudomonas

Het percentage Nederlandse CF-patiënten met Pseudomonas is 57%. Dat is vergelijkbaar is met de omringende landen. In Nederland zijn er echter twee typen Pseudomonas (ST406 en ST497), die veel meer voorkomen dan in andere landen. Vooral ST406 blijft vaker aanwezig, wanneer die eenmaal is gekweekt. Mensen met CF die déze bacteriestam hebben, gebruiken vaker inhalatie-antibiotica dan mensen bij wie een andere stam wordt gekweekt. De ongevoeligheid voor antibiotica (resistentie) nam in vijf jaar niet toe. De achteruitgang in longfunctie was in negen jaar tijd niet anders dan bij patiënten met andere Pseudomonasstammen.

Van Mansfeld deed ook onderzoek tijdens CF Beach Dance, een dansfeest aan zee, georganiseerd door mensen met CF. De gegevens waren moeilijk te analyseren, mede door het kleine aantal patiënten (22) dat heeft deelgenomen. Bij één patiënt heeft mogelijk overdracht van de ST406-stam plaats gevonden.


Rosa van Mansfeld

Titel: Pseudomonas aeruginosa kolonisatie in patiënten met CF; populatiestructuur, de Nederlandse kloon en effecten van segregatie.
Promotie: 27 november 2014 aan de Universiteit Utrecht