twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Levensverwachting mensen met CF stijgt naar 50 jaar

 

De mediane overlevingsleeftijd van Canadese mensen met CF is gestegen van 31 jaar in 1990 naar 50 jaar in 2012. Dat wil zeggen dat de helft van de mensen nu ouder wordt dan 50 jaar. Onderzoekers uit Toronto hebben dat geconstateerd. Ze analyseerden gegevens van de Canadese CF-registratie tussen 1990 en 2012. Zij bestudeerden de overleving van CF-patiënten en zochten naar factoren die van invloed zijn op de overleving.

De exacte gegevens voor de Nederlandse situatie zijn niet bekend, omdat hier pas sinds 2007 een CF- registratie wordt bijgehouden. De tendens van de fors toegenomen levensverwachting bestaat echter ook in landen met een vergelijkbare zorg als in Nederland.

Factoren

Een van de factoren die de levensverwachting positief beïnvloeden, is de verbeterde zorg op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Factoren die de levensverwachting negatief beïnvloeden waren de voedingstoestand, de frequentie van toename van infecties (exacerbaties) en het hebben van CF-gerelateerde diabetes bij vrouwen.

Het artikel is in maart 2015 gepubliceerd in de European Respiratory Journal.