twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

CF Trial Consortium

190226_NCFTC_logo_en_figuren_RGB_kleuren_Logo_NL_280x95.png

 
Onderzoeken bij mensen met CF wordt in de verschillende CF-centra in Nederland gedaan.
In 2019 is het Nederlands CF Trial Consortium opgericht. Deze samenwerking houdt in dat alle CF-centra samenwerken als er een klinische studie gestart wordt in Nederland. Bijvoorbeeld omdat een CF-centrum de mensen voor een onderzoek doorverwijst naar een ander CF-centrum, of dat bij een klinische studie met weinig mensen een paar centra alle deelnemers begeleiden. Deze manier van werken gebeurt eigenlijk al, maar is met dit samenwerkingsverband formeel geworden. Daarnaast kunnen farmaceuten gemakkelijk bij één centraal punt aankloppen als ze in Nederland een studie willen starten. De voordelen van deze samenwerking op een rij zijn:

  • Maximale kansen voor mensen met CF om deel te nemen aan een onderzoek
  • Beschikbare CF-professionals, tijd en middelen worden efficiënt ingezet
  • Nederland profileert zich als aantrekkelijke partner voor internationaal klinisch onderzoek voor CF

In het samenwerkingsverband zijn alle zeven CF-centra en de NCFS vertegenwoordigd. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je mailen naar cftrialconsortium@ncfs.nl.

Meer algemene informatie over het meedoen aan een klinische studie vind je hier.
Een overzicht van de lopende studies van het Nederlands CF Trial Consortium vind je op deze pagina.

190314_NCFTC_logo_en_figuren_RGB_kleuren_Figuur_NL630x620.png
Logos.1.jpg