twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Resultaten HIT CF na 5 jaar

hit_cf_200x102.jpg


De NCFS heeft samen met wetenschappers en artsen uit Utrecht, Rotterdam en Den Haag in 2012 het onderzoeksprogramma HIT CF opgezet, waarvoor ongeveer 4,2 miljoen euro is geworven. HIT CF is een onderzoeksprogramma met als doel individuele therapie op maat met nieuwe medicijnen voor het grootste deel van de kinderen én volwassenen met Cystic Fibrosis te realiseren.

Meer dan 300 CF-patiënten en ongeveer 50 onderzoekers, artsen en onderzoeksverpleegkundigen zijn bij het onderzoeksprogramma betrokken. HIT CF heeft nu al meer dan 50 wetenschappelijke publicaties opgeleverd en een aantal prestigieuze prijzen gewonnen voor baanbrekend onderzoek. 8 van de 16 deelprojecten zijn inmiddels afgerond, de overige eindigen in 2017.

Resultaten deelprojecten HIT CF

A: Voorkómen van luchtweginfecties
B: Voorspellen van de effecten van de behandeling bij individuele patiënten
C: Nieuwe geneesmiddelen die de oorzaak van CF aanpakken
D: Combinatie van nieuwe therapieën op maat


Financiële steun aan HIT CF

Meer dan duizend mensen uit de achterban van de NCFS hebben bijgedragen aan het onderzoeksprogramma HIT CF door het geven van een donatie of het organiseren van allerlei mooie acties. Er zijn structurele bijdragen tot stand gekomen via Skate4Air, Run4Air, Bike4Air en de Stichting Muco & Friends; samenwerkingsverbanden met ZonMw en Health Holland die namens de overheid onderzoeksgelden besteden; met de Vriendenloterij en met de Engelse (UK Trust) en Luxemburgse (ALLM) CF-organisaties die ook een grote bijdrage leveren aan HIT CF. Met het farmaceutisch bedrijf Galapagos zijn gezamenlijke projecten opgezet.